Hướng dẫn cài máy ảo Genymotion và tích hợp plugin và Android Studio
 
Vì việc cài đặt Genymotion và tích hợp plugin của nó vào Android Studio cũng khá dài nên mình sẽ chia bài hướng dẫn thành 2 phần nhé. Ở phần này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Genymotion vào máy, phần sau mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo máy ảo với Genymotion và tích hợp plugin vào Android Studio.
Giờ chúng ta bắt đầu nhé!
Đầu tiên bạn vào trang web: https://www.genymotion.com và click vào nút Sign In, nó sẽ bắt bạn đăng nhập.
Hướng dẫn cài máy ảo Genymotion và tích hợp plugin và Android Studio
Nếu bạn chưa có tài khoản hãy click vào nút Create account để tạo tài khoản mới:
Hướng dẫn cài máy ảo Genymotion và tích hợp plugin và Android Studio
Các bạn điền đầy đủ Username, email, password vào. Ở phần Company size chọn Personal use, Usage type chọn Development. Tích chọn 2 ô ở dưới rồi ấn Create account. Sau đó các bạn vào email để xác nhận đăng ký. Sau khi xác nhận xong các bạn quay lại và đăng nhập.
Khi đăng nhập thành công, các bạn click vào Shop trên thanh menu của website:
Hướng dẫn cài máy ảo Genymotion và tích hợp plugin và Android Studio
Ở dưới cột Free có nút Download, các bạn click vào đó:
Hướng dẫn cài máy ảo Genymotion và tích hợp plugin và Android Studio
Ở trang tiếp theo bạn click vào dòng chữ Get Genymotion để tải về:
Hướng dẫn cài máy ảo Genymotion và tích hợp plugin và Android Studio
Sau khi tải về bạn sẽ được một file cài đặt như  dưới đây:
Hướng dẫn cài máy ảo Genymotion và tích hợp plugin và Android Studio
Các bạn chạy file lên và làm theo thứ tự các hình dưới đây:
Hướng dẫn cài máy ảo Genymotion và tích hợp plugin và Android Studio
Hướng dẫn cài máy ảo Genymotion và tích hợp plugin và Android Studio
Hướng dẫn cài máy ảo Genymotion và tích hợp plugin và Android Studio
Hướng dẫn cài máy ảo Genymotion và tích hợp plugin và Android Studio
Hướng dẫn cài máy ảo Genymotion và tích hợp plugin và Android Studio
Hướng dẫn cài máy ảo Genymotion và tích hợp plugin và Android Studio
Khi máy hỏi các bạn có cài VirtualBox không, các bạn chọn Yes và tiếp tục làm theo trình tự:
Hướng dẫn cài máy ảo Genymotion và tích hợp plugin và Android Studio
Hướng dẫn cài máy ảo Genymotion và tích hợp plugin và Android Studio
Hướng dẫn cài máy ảo Genymotion và tích hợp plugin và Android Studio
Hướng dẫn cài máy ảo Genymotion và tích hợp plugin và Android Studio
Hướng dẫn cài máy ảo Genymotion và tích hợp plugin và Android Studio
Hướng dẫn cài máy ảo Genymotion và tích hợp plugin và Android Studio
Hướng dẫn cài máy ảo Genymotion và tích hợp plugin và Android Studio
Hướng dẫn cài máy ảo Genymotion và tích hợp plugin và Android Studio
Hướng dẫn cài máy ảo Genymotion và tích hợp plugin và Android Studio
Vậy là quá trình cài đặt Genymotion đã hoàn thành, khi các bạn click Finish thì Genymotion sẽ tự động bật lên và hiện thông báo như sau:
Hướng dẫn cài máy ảo Genymotion và tích hợp plugin và Android Studio
Các bạn chọn Accept để vào giao diện làm việc của Genymotion. Dưới đây là giao diện của Genymotion:
Hướng dẫn cài máy ảo Genymotion và tích hợp plugin và Android Studio
Như các bạn thấy trong giao diện Genymotion chưa có máy ảo nào được tạo. Ở phần tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo một máy ảo với Genymotion và tích hợp plugin của nó vào Android Studio.