1. Pháp luật và kỷ luật là gì?

Pháp luật là những quy tắc xử sự chung, có tính ràng buộc do nhà nước ban hành và được nhà nước thi hành thông qua giáo dục, thuyết phục và cưỡng chế. Pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống xã hội. Nó là công cụ cần thiết để đảm bảo sự tồn tại và hoạt động bình thường của xã hội và đặc biệt là của đạo đức. Pháp luật không chỉ là công cụ hữu hiệu của quản lý nhà nước mà còn tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển ý thức đạo đức, đời sống xã hội lành mạnh, thúc đẩy việc trau dồi các giá trị. Trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay, việc tăng cường vai trò của pháp luật là một tất yếu khách quan. Mục đích của nó không chỉ nhằm xây dựng một xã hội có trật tự, kỷ cương, văn minh mà còn bảo vệ và phát triển các giá trị chân chính, trong đó có đạo đức. Giữa đạo đức và pháp luật luôn có mối quan hệ qua lại với nhau. Nhà nước sử dụng nhiều phương tiện và biện pháp để kiểm soát cả giai cấp nhưng pháp luật là công cụ quan trọng nhất. Pháp luật của bất kỳ xã hội nào cũng phản ánh ý chí chính trị của giai cấp thống trị, phải phù hợp với hệ thống xã hội của nó, là nhân tố điều chỉnh bắt buộc của các quan hệ xã hội. Pháp luật với đặc điểm của nó có thể triển khai các chủ trương, chính sách của đất nước trên diện rộng một cách nhanh nhất, đồng bộ và hiệu quả nhất. Cũng nhờ có pháp luật mà nhà nước có cơ sở để thực thi quyền lực và theo dõi, kiểm tra hoạt động của các tổ chức, cơ quan, cán bộ nhà nước và mọi công dân.

Kỷ luật là một quy tắc ứng xử chung được thiết lập bởi một cơ quan hoặc tổ chức mà tất cả các thành viên của cơ quan hoặc tổ chức đó phải tuân theo, thường là trong các cơ quan chính phủ. Trong các tổ chức phi chính phủ, kỷ luật chỉ là những quy tắc mà các thành viên của tổ chức phải tuân theo. Vi phạm các quy tắc kỷ luật này sẽ dẫn đến hành động kỷ luật theo các quy tắc của tổ chức có liên quan, chứ không phải pháp luật. Kỷ luật sẽ điều chỉnh những cách xử sự của con người trong phạm vi của đơn vị, cơ quan nhất định. Khi người nào đó làm việc trong một cơ quan thì phải chịu sự điều chỉnh kỷ luật liên quan đến cơ quan, tài sản cơ quan, bảo mật cơ quan nhằm không ảnh hưởng đến quá trình hoạt động và danh tiếng của cơ quan đó. Ví dụ một công ty trách nhiệm hữu hạn tên  có yêu cầu nhân viên được phép mang máy tính về nhà để làm việc nhưng phải có trách nhiệm bảo quản máy tính. Quy định kỷ luật này cho thấy dù không phải trong phạm vi công ty nhưng sử dụng máy tính của công ty thì vẫn phải có trách nhiệm, nếu có xảy ra vấn đề thì vẫn bị kỷ luật.

 

2. Ca dao tục ngữ về tôn trọng pháp luật và kỷ luật chọn lọc hay nhất:

Ví dụ và giải thích một số điều trong ca dao tục ngữ về tôn trọng pháp luật và kỷ luật:

 • Người trên đứng đắn, kẻ dưới dám nhờn: Vai trò của người mẫu mực và người lớn, người lãnh đạo giữ gìn khuôn phép, giữ gìn kỷ cương, trật tự trong gia đình và xã hội; phần lớn hỗn loạn, mất trật tự là do không biết cách tổ chức, bảo vệ, dạy dỗ và nêu gương của những người có trách nhiệm.
 • Dột từ nóc dột xuống: Câu này nhằm phê phán gia đình, xã hội mà từ già đến trẻ chẳng ra gì, toàn là rác rưởi. Khuyên người già, người trong tác giả nên tôn trọng tư cách của mình và giữ phẩm chất của mình nếu không muốn người dưới học theo thói hư tật xấu của mình.
 • Muốn tròn phải có khuôn, muốn vuông phải có thước: Kỷ luật là hình thức tạo nên một tập thể, qua đó tập thể phát triển và vững mạnh. Muốn vẽ hình tròn cần hình, vẽ hình vuông cần thước, muốn con người phát triển thì cần kỷ luật.
 • Thượng bất chính, hạ tắc loạn: Thế thì có thiểu số thấp kém hơn dân tộc, nổi loạn là đương nhiên. Câu này nhắc nhở các cường quốc phải đặt lợi ích của nước, của dân tộc và của mình lên trước lợi ích của mình thì đất nước mới yên ổn và không loạn lạc.

 

Những câu ca dao tục ngữ về tôn trọng pháp luật:

 • Đất có lề, quê có thói
 • Nước có vua, chùa có bụt
 • Phép vua thua lệ làng
 • Vua phạm tội cũng giống thứ dân.
 • Biết luật mà vẫn phạm luật.
 • Quốc có quốc pháp, gia có gia quy.
 • Luật pháp bất vị thân.
 • Tha kẻ gian, oan người ngay.
 • Công ai nấy nhớ, tội ai nấy chịu.
 • Chớ dong kẻ gian, chớ oan người ngay.
 • Chí công vô tư.
 • Rõ ràng phải trái phân minh.
 • Cầm cân nảy mực.
 • Bênh lí, không bênh thân.
 • Ăn cho đều, kêu cho sòng.
 • Vay thì trả, chạm thì đền.
 • Làm điều phi pháp việc ác đến ngay.
 • Làm người trông rộng nghe xa
  Biết luật biết lí mới là người tinh.
 • Bề trên chẳng giữ kỷ cương
  Cho nên kẻ dưới lập đường mây mưa
 • Con ơi nhớ lấy câu này
  Cướp đêm là Giặc, cướp ngày là Quan

 

Những câu ca dao tục ngữ về kỷ luật:

 • Bề trên ở chẳng kỷ cương
  Cho nên kẻ dưới lập đường mây mưa
 • Thương em anh để trong lòng
  Việc quan anh cứ phép công anh làm
 • Đất có lề, quê có thói
 • Phép vua thua lệ làng
 • Tiên học lễ hậu học văn
 • Tôn sư trọng đạo
 • Kính lão đắc thọ
 • Không thầy đố mày làm nên
 • Ăn cây nào, rào cây nấy
 • Ăn trái nhớ kẻ trồng cây
 • Uống nước nhớ người đào giếng
 • Ăn trông nồi, ngồi trông hướng
 • Anh đâu phải mê bông quế mà bỏ phế cái bông lài
 • Biết thì thưa thốt
  Không biết thì dựa cột mà nghe
 • Muốn tròn phải có khuôn
  Muốn vuông phải có thước.
 • Thà làm chim sẻ trên cành
  Còn hơn sống kiếp hoàng anh trong lồng.
 • Thương em anh để trong lòng
  Việc quan anh cứ phép công anh làm.
 • Dốt kia thì phải cậy thầy
  Vụng kia cậy thợ thì mày làm nên

 

3. Những câu nói hay về tôn trọng pháp luật và kỷ luật:

 • Có hai sức mạnh mang đến sự yên ổn: pháp luật và đạo đức
 • Pháp luật là đạo đức biểu hiện ra bên ngoài, đạo đức là pháp luật ẩn giấu bên trong
 • Duy chỉ có phục tùng pháp luật mà mọi người đã đặt ra vì mình mới là tự do
 • Đừng cho rằng mình cao nhất, pháp luật còn cao hơn
 • Pháp luật đơn giản và cố định luôn tốt hơn pháp luật hoàn thiện mà lại không có uy quyền
 • Nơi không có quyền lực cộng đồng thì không có pháp luật, nơi không có pháp luật thì không có gì gọi là công bằng
 • Không có con đê pháp luật án ngữ thì tự do chỉ là một dòng sông phá hoại
 • Chỗ kết thúc của pháp luật là nơi bắt đầu của chuyên chế
 • Với nhân dân, quyền lực duy nhất là pháp luật; với cá nhân, quyền lực duy nhất là lương tâm
 • Khi giải quyết tranh chấp riêng tư, trước pháp luật, mọi người đều bình đẳng
 • Bạn luôn luôn không làm điều bạn không thích, nhưng làm việc mà bạn không thích chính là Kỷ luật.
 • Kỷ luật là nền tảng mà tất cả thành công được xây dựng. Thiếu kỷ luật chắc chắn sẽ dẫn đến sự thất bại.
 • Người khôn ngoan có tính kỷ luật về thân, khẩu, ý. Họ thực sự kiểm soát rất tốt những điều đó.
 • Kỷ luật chính là tự do
 • Kỷ luật đến với những người nhận thức rằng một con diều muốn bay phải nâng mình lên gió; rằng tất cả những điều tốt đẹp đều đạt được bởi những người sẵn lòng bơi ngược dòng; rằng trôi vô định qua cuộc đời chỉ dẫn tới sự cay đắng và thất vọng. Kỷ luật là nền tảng để dựng xây tất cả thành công. Thiếu kỷ luật chắc chắn sẽ dẫn tới thất bại.
 • Tình yêu không phải là một thứ tự nhiên. Đúng hơn, nó đòi hỏi kỷ luật, sự tập trung, lòng kiên nhẫn, niềm tin, và việc vượt qua được sự ái kỷ. Nó không phải là một cảm xúc. Nó là hành động thực hành.
 • Những người tốt nhất có cảm xúc trước cái đẹp, lòng can đảm để mạo hiểm, kỷ luật để nói sự thật, khả năng để hy sinh. Trớ trêu thay, những đức hạnh của họ khiến họ mong manh; họ thường bị tổn thương, đôi lúc bị hủy diệt.
 • Sự bình tĩnh trong tâm trí là một trong những viên châu báu đẹp của trí tuệ. Nó là kết quả của nỗ lực kỷ luật tự thân một cách kiên nhẫn và dài lâu.
 • Người vô kỷ luật sẽ chỉ là nô lệ cho cảm xúc, sự thèm muốn và say mê.
 • Con người hình thành nên phong cách của mình trên cái đe khủng khiếp của các hạn cuối mỗi ngày.
 • Khi bạn nghiêm khắc với bản thân, cuộc sống tự nhiên sẽ dễ dàng. Khi bạn dễ dàng với bản thân, cuộc sống tự nhiên sẽ khó khăn.
 • Bề trên ở chẳng kỷ cương. Cho nên kẻ dưới lập đường mây mưa.
 • Cái giá của sự vượt trội là kỷ luật. Cái giá của sự tầm thường là thất vọng.
 • Thành công không gì hơn là một vài kỷ luật nho nhỏ, được thực hiện hàng ngày; trong khi thất bại chỉ đơn giản là vài lỗi sai trong phán đoán, được lập lại hàng ngày. Chính tổng sức nặng của những kỷ luật ta tuân theo và phán đoán của ta sẽ dẫn ta tới hoặc sự thịnh vượng hoặc thất bại.
 • Chính nghị lực kéo ta dậy khỏi giường, sự tận tụy thôi thúc ta hành động, và kỷ luật khiến ta bền bỉ đi hết đường.
 • Ít người sinh ra đã can đảm; rất nhiều trở thành như vậy qua rèn luyện và kỷ luật.
 • Bạn phải chịu trách nhiệm cá nhân. Bạn không thể thay đổi hoàn cảnh, các mùa, hoặc gió, nhưng bạn có thể thay đổi chính mình
 • Đứa trẻ không được rèn kỷ luật với tình yêu thương trong thế giới nhỏ bé của mình sẽ bị rèn kỷ luật, thường thì không có tình yêu thương, trong thế giới lớn hơn.

https://luatminhkhue.vn/ca-dao-tuc-ngu-ve-ton-trong-phap-luat-va-ki-luat.aspx