Việc lấp đầy các đại dương bằng dung nham mất bao lâu?

Việc lấp đầy các đại dương bằng dung nham mất bao lâu? (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});

Năm 2021 có thể là năm chúng ta xây dựng trên sao Hỏa?

Năm 2021 có thể là năm chúng ta xây dựng trên sao Hỏa? https://bit.ly/2UxnuPA (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});

📸 20 hình ảnh Trái đất từ năm 2020.

📸 20 hình ảnh Trái đất từ năm 2020. Các phi hành gia trên Trạm Vũ trụ Quốc tế chụp hàng nghìn bức ảnh về hành tinh quê hương của chúng ta...

NASA đã phát hành một hình ảnh động giải thích chính xác cách tàu...

NASA đã phát hành một hình ảnh động giải thích chính xác cách tàu đổ bộ sẽ tiếp cận xuống sao Hỏa vào tháng 2 năm 2021.. Người ta gọi nó...