Thursday, September 28, 2023
Home 4G Mobifone Đăng ký nhanh tất cả các gói cước 4G Mobifone nhanh nhất

Đăng ký nhanh tất cả các gói cước 4G Mobifone nhanh nhất

DANH SÁCH GÓI CƯỚC-Đăng ký nhanh tất cả các gói cước 4G Mobifone nhanh nhất
STT Tên gói cước Link chia sẻ nhanh Loại gói cước Giá cước (VNĐ) Chu kỳ Giới thiệu
1 KC90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-KC90?rf=EF8SHZ Hot, Data, Thoại & SMS                    90,000 30 Ngày 1GB/ ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 30 phút ngoại mạng…
2 MXH100 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MXH100?rf=EF8SHZ  Data                 100,000 30 Ngày 30 Gb/ chu kỳ + Miễn phí truy cập Facebook, Youtube, Tiktok
3 PT70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-PT70?rf=EF8SHZ Hot, Data, Thoại & SMS                    70,000 30 Ngày Miễn phí 30GB
4 7ED https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-7ED?rf=EF8SHZ Hot, Data, Thoại & SMS                    70,000 7 Ngày 8GB/ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 1miễn phí nhắn tin nội mạng + …
5 12TK159 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12TK159?rf=EF8SHZ  Data, Thoại & SMS              1,908,000 360 Ngày 2880GB Data/chu kỳ + Miễn phí thoại, truy cập Facebook, Youtube + …
6 TK135 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-TK135?rf=EF8SHZ  Data                 135,000 30 Ngày 210 GB Data/chu kỳ
7 BIGME https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-BIGME?rf=EF8SHZ Hot, Data                 125,000 30 Ngày Miễn phí 210 Gb/chu kỳ
8 TK159 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-TK159?rf=EF8SHZ  Data, Thoại & SMS                 159,000 30 Ngày 180 GB Data/chu kỳ + Miễn phí thoại, truy cập Facebook, Youtube + …
9 MXH120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MXH120?rf=EF8SHZ  Data, Thoại & SMS                 120,000 30 Ngày 30 GB/ chu kỳ + Miễn phí truy cập Facebook, Youtube, Tiktok + Miễn phí gọi nội mạng + …
10 KC120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-KC120?rf=EF8SHZ Hot, Data, Thoại & SMS                 120,000 30 Ngày Miễn phí 45 GB + cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 50 phút ngoại mạng…
11 HP2 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HP2?rf=EF8SHZ Hot, Data, Thoại & SMS                 200,000 60 Ngày 8GB + 40 phút gọi trong nước và quốc tế
12 F200 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-F200?rf=EF8SHZ  Data                 200,000 30 Ngày 20GB tốc độ cao
13 GYM1 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-GYM1?rf=EF8SHZ Hot, Data                 100,000 30 Ngày 3GB tốc độ cao
14 MC149 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MC149?rf=EF8SHZ  Data, Thoại & SMS                 149,000 30 Ngày 8GB + Free phút gọi + …
15 3DIP79 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3DIP79?rf=EF8SHZ  Data                 237,000 90 Ngày 24GB tốc độ cao
16 MFY49T https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MFY49T?rf=EF8SHZ Hot, Data, Thoại & SMS                    49,000 30 Ngày 2.5GB + 135 phút gọi …
17 24GIP12 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-24GIP12?rf=EF8SHZ  Data              1,788,000 420 Ngày 720GB tốc độ cao
18 RC3 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-RC3?rf=EF8SHZ  Data, Thoại & SMS              1,000,000 30 Ngày 2.5GB + 30 phút gọi đi + 30 SMS + 30 phút nhận cuộc gọi
19 TQT299 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-TQT299?rf=EF8SHZ  Thoại & SMS                 299,000 30 Ngày 380 phút gọi quốc tế
20 6F90N https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6F90N?rf=EF8SHZ Hot, Data                 540,000 180 Ngày 54GB tốc độ cao
21 LT90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-LT90?rf=EF8SHZ  Data                    90,000 30 Ngày 1 GB Data tốc độ cao/ngày + 01 tài khoản sử dụng không giới hạn nội dung trên https://luyenthi123.com
22 6NCT105 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6NCT105?rf=EF8SHZ  Data                 630,000 180 Ngày 1 GB Data tốc độ cao/ngày + Miễn phí data truy cập nhaccuatui + Miễn phí tài khoản VIP Nhaccuatui
23 3NA70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3NA70?rf=EF8SHZ Hot, Data                 210,000 90 Ngày Miễn phí 10GB/chu kỳ
24 MT190 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MT190?rf=EF8SHZ  Data                 190,000 30 Ngày 60 GB/chu kỳ + Miễn phí gọi nội mạng, data sử dụng MEET + …
25 VE5 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-VE5?rf=EF8SHZ Hot, Data                      5,000 1 Ngày 700MB+Tài khoản VieON VIP …
26 9MT190 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-9MT190?rf=EF8SHZ  Data              1,710,000 270 Ngày 540 GB/chu kỳ + Miễn phí gọi nội mạng, data sử dụng MEET + …
27 12TK219 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12TK219?rf=EF8SHZ  Data, Thoại & SMS              2,628,000 360 Ngày 4320 GB Data/chu kỳ + Miễn phí thoại, truy cập Facebook, Youtube + …
28 12MCD85 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MCD85?rf=EF8SHZ  Data              1,020,000 360 Ngày 360 GB Data/chu kỳ + 50GB lưu trữ trên ứng dụng mobiCloud
29 MCD145 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MCD145?rf=EF8SHZ  Data                 145,000 30 Ngày 60 GB Data/chu kỳ + 100GB lưu trữ trên ứng dụng mobiCloud
30 12PT90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12PT90?rf=EF8SHZ Hot, Data              1,080,000 360 Ngày Miễn phí 45GB data/chu kỳ
31 12BIGME https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12BIGME?rf=EF8SHZ Hot, Data              1,500,000 360 Ngày Miễn phí 2520 GB/chu kỳ
32 12AG70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12AG70?rf=EF8SHZ Hot, Data                 840,000 360 Ngày 360GB Data tốc độ cao+ Miễn phí 1 tài khoản MobiAgri
33 NH https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-NH?rf=EF8SHZ  Data, Thoại & SMS                    10,000 1 Ngày 8 GB/ngày + Miễn phí cuộc gọi + …
34 12ME120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12ME120?rf=EF8SHZ Hot, Data, Thoại & SMS              1,440,000 360 Ngày Miễn phí 540 GB/ chu kỳ + miễn phí cuộc gọi …
35 ME90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-ME90?rf=EF8SHZ Hot, Data, Thoại & SMS                    90,000 30 Ngày Miễn phí 1GB/ngày + miễn phí cước cuộc gọi…
36 12TK135 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12TK135?rf=EF8SHZ  Data              1,620,000 360 Ngày 3240 GB Data/chu kỳ
37 6TK159 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6TK159?rf=EF8SHZ  Data, Thoại & SMS                 954,000 180 Ngày 1260 GB Data/chu kỳ + Miễn phí thoại, truy cập Facebook, Youtube + …
38 ED https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-ED?rf=EF8SHZ  Data, Thoại & SMS                    10,000 1 Ngày 8GB/ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 1miễn phí nhắn tin nội mạng + …
39 NCT105 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-NCT105?rf=EF8SHZ  Data                 105,000 30 Ngày 1 GB Data tốc độ cao/ngày + Miễn phí data truy cập nhaccuatui + Miễn phí tài khoản VIP Nhaccuatui
40 3PT120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3PT120?rf=EF8SHZ Hot, Data                 360,000 90 Ngày Miễn phí 180GB/chu kì
41 3NA120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3NA120?rf=EF8SHZ Hot, Data                 360,000 90 Ngày Miễn phí 60 GB/chu kỳ
42 12MXH120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MXH120?rf=EF8SHZ  Data, Thoại & SMS              1,440,000 360 Ngày 360 GB/ chu kỳ + Miễn phí truy cập Facebook, Youtube, Tiktok + Miễn phí gọi nội mạng + …
43 12VHBO https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12VHBO?rf=EF8SHZ  Data              1,440,000 360 Ngày Miễn phí 360GB/chu kỳ + Miễn phí data truy cập Cliptv + 1 tài khoản xem HBO + …
44 7CD https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-7CD?rf=EF8SHZ Hot, Data, Thoại & SMS                    70,000 7 Ngày 8GB/ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + …
45 1NC https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-1NC?rf=EF8SHZ  Data, Thoại & SMS                 180,000 30 Ngày 240GB + Miễn phí cuộc gọi + …
46 6MFC165 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6MFC165?rf=EF8SHZ  Data, Thoại & SMS                 990,000 180 Ngày 360 GB Data/chu kỳ + Miễn phí thoại nội mạng + 100GB lưu trữ trên ứng dụng mobiCloud
47 3KC150 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3KC150?rf=EF8SHZ  Data, Thoại & SMS                 450,000 90 Ngày Miễn phí 180GB+ Cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 80 phút ngoại mạng…
48 12MXH90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MXH90?rf=EF8SHZ  Data              1,080,000 360 Ngày 360 GB/chu kỳ + Miễn phí truy cập Facebook, Youtube
49 IN10 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-IN10?rf=EF8SHZ  Data                    10,000 30 Ngày Không giới hạn dung lượng data tốc độ cao truy cập ứng dụng Instgram
50 V90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-V90?rf=EF8SHZ  Data                    90,000 30 Ngày Miễn phí 1GB/ngày truy cập Internet …
51 HDP100 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HDP100?rf=EF8SHZ Hot, Data, Thoại & SMS                 100,000 30 Ngày 3GB + 100 phút nội mạng
52 HD90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HD90?rf=EF8SHZ Hot, Data                    90,000 30 Ngày 8GB tốc độ cao
53 K90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-K90?rf=EF8SHZ Hot, Thoại & SMS                    90,000 30 Ngày 90 phút ngoại mạng + Free nội mạng < 10 phút
54 D30 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-D30?rf=EF8SHZ Hot, Data                    30,000 7 Ngày 7GB tốc độ cao
55 HD200 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HD200?rf=EF8SHZ Hot, Data                 200,000 30 Ngày 18GB tốc độ cao
56 HDY https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HDY?rf=EF8SHZ  Data                 100,000 30 Ngày 3GB tốc độ cao
57 NA90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-NA90?rf=EF8SHZ Hot, Data                    90,000 30 Ngày Miễn phí 15GB/chu kỳ
58 24GDIP6 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-24GDIP6?rf=EF8SHZ  Data              1,314,000 210 Ngày 720GB tốc độ cao
59 TT80 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-TT80?rf=EF8SHZ Hot, Data                    80,000 30 Ngày 3GB tốc độ cao
60 MFY199 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MFY199?rf=EF8SHZ Hot, Data, Thoại & SMS                 199,000 30 Ngày 10GB + 520 phút gọi …
61 24GDIP https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-24GDIP?rf=EF8SHZ  Data                 219,000 30 Ngày 120GB tốc độ cao
62 12HD300N https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12HD300N?rf=EF8SHZ Hot, Data              3,000,000 360 Ngày 1440GB tốc độ cao
63 MB388 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MB388?rf=EF8SHZ Hot, Data, Thoại & SMS                 388,000 30 Ngày 388GB + 3888 phút nội mạng + 388 phút ngoại mạng
64 TQT199 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-TQT199?rf=EF8SHZ  Thoại & SMS                 199,000 30 Ngày 250 phút gọi quốc tế
65 TQT99 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-TQT99?rf=EF8SHZ  Thoại & SMS                    99,000 30 Ngày 100 phút gọi quốc tế
66 12F90N https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12F90N?rf=EF8SHZ Hot, Data              1,080,000 360 Ngày 108GB tốc độ cao
67 ESIM290 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-ESIM290?rf=EF8SHZ  Data, Thoại & SMS                 290,000 31 Ngày 186GB tốc độ cao + Free gọi nội mạng dưới 10 phút…
68 12MCD145 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MCD145?rf=EF8SHZ  Data              1,740,000 360 Ngày 720 GB Data/chu kỳ + 100GB lưu trữ trên ứng dụng mobiCloud
69 3AG70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3AG70?rf=EF8SHZ Hot, Data                 210,000 90 Ngày 90GB Data tốc độ cao+ Miễn phí 1 tài khoản MobiAgri
70 ED90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-ED90?rf=EF8SHZ  Data                    90,000 30 Ngày 1 GB Data tốc độ cao/ngày + Miễn phí 1 tài khoản MobiEdu
71 6MT190 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6MT190?rf=EF8SHZ  Data              1,140,000 180 Ngày 360 GB/chu kỳ + Miễn phí gọi nội mạng, data sử dụng MEET + …
72 6TK219 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6TK219?rf=EF8SHZ  Data, Thoại & SMS              1,314,000 180 Ngày 1800 GB Data/chu kỳ + Miễn phí thoại, truy cập Facebook, Youtube + …
73 FBK https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-FBK?rf=EF8SHZ  Data                    10,000 30 Ngày Không giới hạn dung lượng data tốc độ cao truy cập ứng dụng Facebook
74 MCD85 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MCD85?rf=EF8SHZ  Data                    85,000 30 Ngày 30 GB Data/chu kỳ + 50GB lưu trữ trên ứng dụng mobiCloud
75 6MCD85 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6MCD85?rf=EF8SHZ  Data                 510,000 180 Ngày 180 GB Data/chu kỳ + 50GB lưu trữ trên ứng dụng mobiCloud
76 3AG90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3AG90?rf=EF8SHZ  Data                 270,000 90 Ngày 1 GB Data tốc độ cao/ngày + Miễn phí Một tài khoản dịch vụ MobiAgri với nhiều ưu đãi
77 KP10 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-KP10?rf=EF8SHZ  Data                    10,000 30 Ngày Không giới hạn dung lượng data tốc độ cao truy cập ứng dụng K+
78 12CTS90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12CTS90?rf=EF8SHZ Hot, Data              1,080,000 360 Ngày Miễn phí 360GB data tốc độ cao + miễn phí data truy cập Ứng dụng ClipTV và Cliptv.vn +….
79 MT100 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MT100?rf=EF8SHZ  Data                 100,000 30 Ngày 30 GB/chu kỳ + Miễn phí data sử dụng MEET
80 NF10 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-NF10?rf=EF8SHZ  Data                    10,000 30 Ngày Không giới hạn dung lượng data tốc độ cao truy cập ứng dụng Netflix
81 3MT160 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3MT160?rf=EF8SHZ  Data                 480,000 90 Ngày 180 GB/chu kỳ + Miễn phí data sử dụng MEET, Youtube, TikTok
82 3TK219 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3TK219?rf=EF8SHZ  Data, Thoại & SMS                 657,000 90 Ngày 810 GB Data/chu kỳ + Miễn phí thoại, truy cập Facebook, Youtube + …
83 ED70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-ED70?rf=EF8SHZ Hot, Data                    70,000 30 Ngày 30GB Data tốc độ cao+ Miễn phí 1 tài khoản MobiEdu
84 15CD https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-15CD?rf=EF8SHZ  Data, Thoại & SMS                 150,000 15 Ngày 8GB/ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + …
85 BM https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-BM?rf=EF8SHZ  Data, Thoại & SMS                 180,000 30 Ngày 240GB + Miễn phí cuộc gọi + …
86 MT160 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MT160?rf=EF8SHZ  Data                 160,000 30 Ngày 60 GB/chu kỳ + Miễn phí data sử dụng MEET, Youtube, TikTok
87 3KC90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3KC90?rf=EF8SHZ  Data, Thoại & SMS                 270,000 90 Ngày 1GB/ ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 30 phút ngoại mạng…
88 3ME120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3ME120?rf=EF8SHZ Hot, Data, Thoại & SMS                 360,000 90 Ngày Miễn phí 135 GB/chu kỳ + miễn phí cuộc gọi …
89 3BIGME https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3BIGME?rf=EF8SHZ Hot, Data                 375,000 90 Ngày Miễn phí 630 GB/chu kỳ
90 MXH90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MXH90?rf=EF8SHZ  Data                    90,000 30 Ngày 30 GB/chu kỳ + Miễn phí truy cập Facebook, Youtube
91 6MXH120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6MXH120?rf=EF8SHZ  Data, Thoại & SMS                 720,000 180 Ngày 180 GB/ chu kỳ + Miễn phí truy cập Facebook, Youtube, Tiktok + Miễn phí gọi nội mạng + …
92 F120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-F120?rf=EF8SHZ  Data                 120,000 30 Ngày 12GB tốc độ cao
93 D15 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-D15?rf=EF8SHZ Hot, Data                    15,000 3 Ngày 3GB tốc độ cao
94 HDP200 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HDP200?rf=EF8SHZ Hot, Data, Thoại & SMS                 200,000 30 Ngày 6.5GB + 200 phút nội mạng
95 X30 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-X30?rf=EF8SHZ Hot, Data                 100,000 30 Ngày 2.5GB tốc độ cao
96 24GIP3 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-24GIP3?rf=EF8SHZ  Data                 447,000 90 Ngày 180GB tốc độ cao
97 24GDIP3 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-24GDIP3?rf=EF8SHZ  Data                 657,000 90 Ngày 360GB tốc độ cao
98 MFY99 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MFY99?rf=EF8SHZ Hot, Data, Thoại & SMS                    99,000 30 Ngày 5GB + 260 phút gọi …
99 24THAGA15 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-24THAGA15?rf=EF8SHZ  Data                 600,000 360 Ngày 360GB tốc độ cao
100 9CV99 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-9CV99?rf=EF8SHZ Hot, Data                 891,000 270 Ngày 540GB tốc độ cao
101 12HD200N https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12HD200N?rf=EF8SHZ Hot, Data              2,000,000 360 Ngày 1080GB tốc độ cao
102 R500 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-R500?rf=EF8SHZ  Thoại & SMS                 500,000 7 Ngày 10 phút gọi đi + 10 phút nhận cuộc gọi + 30 SMS
103 RD300 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-RD300?rf=EF8SHZ  Data                 300,000 7 Ngày 8MB tốc độ cao
104 RH https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-RH?rf=EF8SHZ  Data                 100,000 7 Ngày 200MB tốc độ cao
105 RC1 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-RC1?rf=EF8SHZ  Data, Thoại & SMS                 250,000 7 Ngày 300MB + 10 phút gọi đi + 10 SMS + 10 phút nhận cuộc gọi
106 TQT49 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-TQT49?rf=EF8SHZ  Thoại & SMS                    49,000 7 Ngày 40 phút gọi quốc tế
107 ESIM490 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-ESIM490?rf=EF8SHZ  Data, Thoại & SMS                 490,000 31 Ngày Không giới hạn data tốc độ cao + Free gọi nội mạng dưới 20 phút….
108 12NCT105 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12NCT105?rf=EF8SHZ Hot, Data              1,260,000 360 Ngày 1 GB Data tốc độ cao/ngày + Miễn phí data truy cập nhaccuatui + Miễn phí tài khoản VIP Nhaccuatui
109 3MT120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3MT120?rf=EF8SHZ  Data                 360,000 90 Ngày 90 GB/chu kỳ + Miễn phí gọi nội mạng, data sử dụng MEET + …
110 MXH80 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MXH80?rf=EF8SHZ  Data                    80,000 30 Ngày 30 GB/chu kỳ + Miễn phí truy cập Youtube
111 6MXH150 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6MXH150?rf=EF8SHZ  Data, Thoại & SMS                 900,000 180 Ngày 270 GB/ chu kỳ + Miễn phí truy cập Facebook, Youtube, Tiktok + Miễn phí gọi nội mạng + …
112 FB10 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-FB10?rf=EF8SHZ  Data                    10,000 30 Ngày Không giới hạn dung lượng data tốc độ cao truy cập ứng dụng Facebook và nhắn tin Messenger (không bao gồm thoại và video call)
113 12AG90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12AG90?rf=EF8SHZ  Data              1,080,000 360 Ngày 1 GB Data tốc độ cao/ngày + Miễn phí Một tài khoản dịch vụ MobiAgri với nhiều ưu đãi
114 3TK159 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3TK159?rf=EF8SHZ  Data, Thoại & SMS                 477,000 90 Ngày 540 GB Data/chu kỳ + Miễn phí thoại, truy cập Facebook, Youtube + …
115 MFY200 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MFY200?rf=EF8SHZ  Data, Thoại & SMS                 200,000 30 Ngày 100 GB + Miễn phí truy cập Facebook, YouTube cho thuê bao trưởng nhóm…
116 6BIGME https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6BIGME?rf=EF8SHZ Hot, Data                 750,000 180 Ngày Miễn phí 1260 GB/chu kỳ
117 9MT160 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-9MT160?rf=EF8SHZ  Data              1,440,000 270 Ngày 540 GB/chu kỳ + Miễn phí data sử dụng MEET, Youtube, TikTok
118 6MT120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6MT120?rf=EF8SHZ  Data                 720,000 180 Ngày 180 GB/chu kỳ + Miễn phí gọi nội mạng, data sử dụng MEET + …
119 OF90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-OF90?rf=EF8SHZ  Data                    90,000 30 Ngày 1 GB Data tốc độ cao/ngày + 01 tài khoản Office 365 A3 bản quyền trên hệ sinh thái mobiEdu
120 NA70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-NA70?rf=EF8SHZ Hot, Data                    70,000 30 Ngày Miễn phí 10GB/chu kỳ
121 3NA90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3NA90?rf=EF8SHZ Hot, Data                 270,000 90 Ngày Miễn phí 45 GB/chu kỳ
122 CTS https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-CTS?rf=EF8SHZ  Data                 110,000 30 Ngày Miễn phí 30GB/chu kỳ + Miễn phí data truy cập Cliptv + …
123 3MT100 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3MT100?rf=EF8SHZ  Data                 300,000 90 Ngày 90 GB/chu kỳ + Miễn phí data sử dụng MEET
124 12MT100 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MT100?rf=EF8SHZ  Data              1,200,000 360 Ngày 360 GB/chu kỳ + Miễn phí data sử dụng MEET
125 12PT120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12PT120?rf=EF8SHZ Hot, Data              1,440,000 360 Ngày Miễn phí 720GB/chu kì
126 12NA70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12NA70?rf=EF8SHZ Hot, Data                 840,000 360 Ngày Miễn phí 10GB/chu kỳ
127 PT90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-PT90?rf=EF8SHZ Hot, Data                    90,000 30 Ngày Miễn phí 45GB data
128 12MFC165 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MFC165?rf=EF8SHZ  Data, Thoại & SMS              1,980,000 360 Ngày 720 GB Data/chu kỳ + Miễn phí thoại nội mạng + 100GB lưu trữ trên ứng dụng mobiCloud
129 6AG70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6AG70?rf=EF8SHZ Hot, Data                 420,000 180 Ngày 180GB Data tốc độ cao+ Miễn phí 1 tài khoản MobiAgri
130 6HD300 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6HD300?rf=EF8SHZ  Data              1,500,000 180 Ngày 216GB tốc độ cao
131 DP1500 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-DP1500?rf=EF8SHZ Hot, Data, Thoại & SMS              1,500,000 90 Ngày 15GB + 1500 phút gọi + 1500 SMS nội mạng
132 HD400 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HD400?rf=EF8SHZ Hot, Data                 400,000 30 Ngày 44GB tốc độ cao
133 T59 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-T59?rf=EF8SHZ  Trả trước, Thoại & SMS                    59,000 30 Ngày 30 phút ngoại mạng + 1000 phút nội mạng + …
134 XP30 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-XP30?rf=EF8SHZ  Data                    40,000 30 Ngày 400MB + Free xem phim trên iflix
135 F300 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-F300?rf=EF8SHZ  Data                 300,000 30 Ngày 30GB tốc độ cao
136 12CF100 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12CF100?rf=EF8SHZ Hot, Data, Thoại & SMS              1,200,000 360 Ngày 60GB + 3120 phút gọi + 2760 SMS + …
137 24GDIP12 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-24GDIP12?rf=EF8SHZ  Data              2,628,000 420 Ngày 1440GB tốc độ cao
138 IPHN24 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-IPHN24?rf=EF8SHZ  Data                 600,000 360 Ngày 360GB tốc độ cao
139 MFY99T https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MFY99T?rf=EF8SHZ Hot, Data, Thoại & SMS                    99,000 30 Ngày 5GB + 260 phút gọi …
140 6CF100 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6CF100?rf=EF8SHZ Hot, Data, Thoại & SMS                 600,000 180 Ngày 30GB + 1560 phút gọi + 1380 SMS + …
141 RD500 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-RD500?rf=EF8SHZ  Data                 500,000 7 Ngày 15MB tốc độ cao
142 RC2 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-RC2?rf=EF8SHZ  Data, Thoại & SMS                 500,000 15 Ngày 1GB + 20 phút gọi đi + 20 SMS + 20 phút nhận cuộc gọi
143 ESIM6 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-ESIM6?rf=EF8SHZ                 540,000 186 Ngày 1320GB tốc độ cao
144 ESIM12 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-ESIM12?rf=EF8SHZ  Data              1,080,000 372 Ngày 2604GB tốc độ cao
145 NA120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-NA120?rf=EF8SHZ  Data                 120,000 30 Ngày Miễn phí 20GB/chu kỳ 30 ngày
146 SPY10 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-SPY10?rf=EF8SHZ  Data                    10,000 30 Ngày Không giới hạn dung lượng data tốc độ cao truy cập ứng dụng Spotify
147 3CM https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3CM?rf=EF8SHZ  Data, Thoại & SMS                 540,000 90 Ngày 8GB/ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + …
148 6TK135 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6TK135?rf=EF8SHZ  Data                 810,000 180 Ngày 1440 GB Data/chu kỳ
149 6NCT85 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6NCT85?rf=EF8SHZ  Data                 510,000 180 Ngày 180GB Data tốc độ cao+ Miễn phí data truy cập nhaccuatui + Miễn phí tài khoản VIP Nhaccuatui
150 6MCD145 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6MCD145?rf=EF8SHZ  Data                 870,000 180 Ngày 360 GB Data/chu kỳ + 100GB lưu trữ trên ứng dụng mobiCloud
151 6AG90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6AG90?rf=EF8SHZ  Data                 540,000 180 Ngày 1 GB Data tốc độ cao/ngày + Miễn phí Một tài khoản dịch vụ MobiAgri với nhiều ưu đãi
152 6PT70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6PT70?rf=EF8SHZ Hot, Data                 420,000 180 Ngày Miễn phí 180GB tốc độ cao/chu kỳ.
153 12CTS https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12CTS?rf=EF8SHZ  Data              1,320,000 360 Ngày Miễn phí 360GB/chu kỳ + Miễn phí data truy cập Cliptv + …
154 YT10 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-YT10?rf=EF8SHZ  Data                    10,000 30 Ngày Không giới hạn dung lượng data tốc độ cao truy cập ứng dụng Youtube
155 PT120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-PT120?rf=EF8SHZ Hot, Data, Thoại & SMS                 120,000 30 Ngày Miễn phí 60GB/chu kì
156 6ED70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6ED70?rf=EF8SHZ Hot, Data                 420,000 180 Ngày 180GB Data tốc độ cao+ Miễn phí 1 tài khoản MobiEdu
157 12ED70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12ED70?rf=EF8SHZ Hot, Data                 840,000 360 Ngày 360GB Data tốc độ cao+ Miễn phí 1 tài khoản MobiEdu
158 6KC120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6KC120?rf=EF8SHZ  Data, Thoại & SMS                 720,000 180 Ngày Miễn phí 270 GB + cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 50 phút ngoại mạng…
159 KF https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-KF?rf=EF8SHZ  Data, Thoại & SMS                    10,000 1 Ngày 8GB/ngày + Miễn phí cuộc gọi + …
160 12MT160 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MT160?rf=EF8SHZ  Data              1,920,000 360 Ngày 720 GB/chu kỳ + Miễn phí data sử dụng MEET, Youtube, TikTok
161 MT120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MT120?rf=EF8SHZ  Data                 120,000 30 Ngày 30 GB/chu kỳ + Miễn phí gọi nội mạng, data sử dụng MEET + …
162 12MT120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MT120?rf=EF8SHZ  Data              1,440,000 360 Ngày 360 GB/chu kỳ + Miễn phí gọi nội mạng, data sử dụng MEET + …
163 3PT90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3PT90?rf=EF8SHZ Hot, Data                 270,000 90 Ngày Miễn phí 45GB data/chu kỳ
164 6MFY https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6MFY?rf=EF8SHZ  Data              1,200,000 180 Ngày 200 GB + Miễn phí truy cập Facebook, YouTube cho thuê bao trưởng nhóm
165 CT70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-CT70?rf=EF8SHZ Hot, Data                    70,000 30 Ngày Miễn phí 1GB/ ngày data tốc độ cao. Hết dung lượng tốc độ cao hệ thống tạm khóa Internet
166 6MXH80 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6MXH80?rf=EF8SHZ  Data                 480,000 180 Ngày 180GB/chu kỳ + Miễn phí truy cập Youtube
167 12MXH80 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MXH80?rf=EF8SHZ  Data                 960,000 360 Ngày 360 GB/chu kỳ + Miễn phí truy cập Youtube
168 HDP120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HDP120?rf=EF8SHZ Hot, Data, Thoại & SMS                 120,000 30 Ngày 4GB + 120 phút nội mạng
169 HD120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HD120?rf=EF8SHZ Hot, Data                 120,000 30 Ngày 10GB tốc độ cao
170 MC90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MC90?rf=EF8SHZ Hot, Trả trước, Thoại & SMS                    90,000 30 Ngày 5GB + Free phút gọi + …
171 C490 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-C490?rf=EF8SHZ  Data, Thoại & SMS                 490,000 30 Ngày 60GB + Free phút gọi + …
172 MC299 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MC299?rf=EF8SHZ  Data, Thoại & SMS                 299,000 30 Ngày 12GB + Free phút gọi + …
173 HD99FIM https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HD99FIM?rf=EF8SHZ  Data                    99,000 30 Ngày 4GB + Free truy cập FIM+
174 12FV119 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12FV119?rf=EF8SHZ Hot, Data, Thoại & SMS              1,428,000 360 Ngày 1080GB + 6360 phút gọi + …
175 HD500 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HD500?rf=EF8SHZ Hot, Data                 500,000 30 Ngày 55GB tốc độ cao
176 3CF100 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3CF100?rf=EF8SHZ Hot, Data, Thoại & SMS                 300,000 90 Ngày 15GB + 780 phút gọi + 690 SMS + …
177 8E https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-8E?rf=EF8SHZ  Thoại & SMS                    40,000 30 Ngày 1500 phút nội mạng + 3000 SMS + …
178 6HD120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6HD120?rf=EF8SHZ Hot, Data                 600,000 180 Ngày 72GB tốc độ cao
179 3ME90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3ME90?rf=EF8SHZ Hot, Data, Thoại & SMS                 270,000 90 Ngày Miễn phí  90Gb/chu kỳ + miễn phí cước cuộc gọi…
180 B2 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-B2?rf=EF8SHZ  Thoại & SMS                 300,000 30 Ngày 4 phút gọi đi + 4 phút nhận cuộc gọi + 20 SMS
181 RLC https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-RLC?rf=EF8SHZ  Data                 100,000 30 Ngày 600MB tốc độ cao
182 MB188 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MB188?rf=EF8SHZ Hot, Data, Thoại & SMS                 188,000 30 Ngày 188GB + 1888 phút nội mạng + 188 phút ngoại mạng
183 CD https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-CD?rf=EF8SHZ  Data, Thoại & SMS                    10,000 1 Ngày 8GB/ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + …
184 V180 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-V180?rf=EF8SHZ  Data, Thoại & SMS                 180,000 30 Ngày Miễn phí 8GB/ngày + Miễn phí nội mạng < 10 phút +…
185 3NCT85 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3NCT85?rf=EF8SHZ  Data                 255,000 90 Ngày 90GB Data tốc độ cao+ Miễn phí data truy cập nhaccuatui + Miễn phí tài khoản VIP Nhaccuatui
186 6ME70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6ME70?rf=EF8SHZ Hot, Data                 420,000 180 Ngày Miễn phí 180 GB/chu kỳ.
187 12MFY200 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MFY200?rf=EF8SHZ  Data, Thoại & SMS              2,400,000 360 Ngày 100 GB + Miễn phí truy cập Facebook, YouTube cho thuê bao trưởng nhóm…
188 9MT120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-9MT120?rf=EF8SHZ  Data              1,080,000 270 Ngày 270 GB/chu kỳ + Miễn phí gọi nội mạng, data sử dụng MEET + …
189 24MFY200 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-24MFY200?rf=EF8SHZ  Data, Thoại & SMS              4,800,000 720 Ngày 100 GB + Miễn phí truy cập Facebook, YouTube cho thuê bao trưởng nhóm…
190 15ED https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-15ED?rf=EF8SHZ  Data, Thoại & SMS                 150,000 15 Ngày 8GB/ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 1miễn phí nhắn tin nội mạng + …
191 3CD https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3CD?rf=EF8SHZ  Data, Thoại & SMS                    30,000 3 Ngày 8GB/ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + …
192 12KC120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12KC120?rf=EF8SHZ Hot, Data, Thoại & SMS              1,440,000 360 Ngày Miễn phí 540 GB + cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 50 phút ngoại mạng…
193 VHBO https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-VHBO?rf=EF8SHZ  Data                 120,000 30 Ngày Miễn phí 30GB/chu kỳ + Miễn phí data truy cập Cliptv + 1 tài khoản xem HBO + …
194 MFC165 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MFC165?rf=EF8SHZ  Data, Thoại & SMS                 165,000 30 Ngày 60 GB Data/chu kỳ + Miễn phí thoại nội mạng + 100GB lưu trữ trên ứng dụng mobiCloud
195 CTS90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-CTS90?rf=EF8SHZ Hot, Data                    90,000 30 Ngày 1GB/ ngày data tốc độ cao. Hết dung lượng tốc độ cao hệ thống tạm khóa Internet
196 HD70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HD70?rf=EF8SHZ Hot, Data                    70,000 30 Ngày 6GB tốc độ cao
197 6HD200 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6HD200?rf=EF8SHZ Hot, Data              1,000,000 180 Ngày 132GB tốc độ cao
198 F90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-F90?rf=EF8SHZ  Data                    90,000 30 Ngày 9GB tốc độ cao
199 HDP300 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HDP300?rf=EF8SHZ Hot, Data, Thoại & SMS                 300,000 30 Ngày 10GB + 300 phút nội mạng
200 HD79NCT https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HD79NCT?rf=EF8SHZ  Data                    79,000 30 Ngày 4GB + Free truy cập Nhạc của tui
201 C200N https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-C200N?rf=EF8SHZ Hot, Data                 200,000 30 Ngày 120GB + Free phút gọi + …
202 C290 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-C290?rf=EF8SHZ Hot, Data, Thoại & SMS                 290,000 30 Ngày 60GB + Free phút gọi + …
203 CF100 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-CF100?rf=EF8SHZ Hot, Data, Thoại & SMS                 100,000 30 Ngày 5GB + 260 phút gọi + 230 SMS + …
204 IPHN6 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-IPHN6?rf=EF8SHZ Hot, Data                 150,000 90 Ngày 90GB tốc độ cao
205 24GIP6 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-24GIP6?rf=EF8SHZ  Data                 894,000 210 Ngày 360GB tốc độ cao
206 SF80 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-SF80?rf=EF8SHZ  Data                    80,000 30 Ngày 3GB tốc độ cao
207 R300 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-R300?rf=EF8SHZ  Thoại & SMS                 300,000 7 Ngày 5 phút gọi đi + 5 phút nhận cuộc gọi + 15 SMS
208 MB288 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MB288?rf=EF8SHZ Hot, Data, Thoại & SMS                 288,000 30 Ngày 288GB + 2888 phút nội mạng + 288 phút ngoại mạng
209 3NCT105 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3NCT105?rf=EF8SHZ  Data                 315,000 90 Ngày 1 GB Data tốc độ cao/ngày + Miễn phí data truy cập nhaccuatui + Miễn phí tài khoản VIP Nhaccuatui
210 12MFY https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MFY?rf=EF8SHZ  Data              2,400,000 360 Ngày 300 GB + Miễn phí truy cập Facebook, YouTube cho thuê bao trưởng nhóm
211 3ED https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3ED?rf=EF8SHZ  Data, Thoại & SMS                    30,000 3 Ngày 8GB/ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 1miễn phí nhắn tin nội mạng + …
212 12NCT85 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12NCT85?rf=EF8SHZ  Data              1,020,000 360 Ngày 360GB Data tốc độ cao + Miễn phí data truy cập nhaccuatui + Miễn phí tài khoản VIP Nhaccuatui
213 6PT90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6PT90?rf=EF8SHZ Hot, Data                 540,000 180 Ngày Miễn phí 45GB data/chu kỳ
214 AG90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-AG90?rf=EF8SHZ  Data                    90,000 30 Ngày 1 GB Data tốc độ cao/ngày + Miễn phí Một tài khoản dịch vụ MobiAgri với nhiều ưu đãi
215 12CT70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12CT70?rf=EF8SHZ Hot, Data                 840,000 360 Ngày Miễn phí 360GB data tốc độ cao + Miễn phí data truy cập Ứng dụng ClipTV và Cliptv.vn +…
216 12NA90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12NA90?rf=EF8SHZ Hot, Data              1,080,000 360 Ngày Miễn phí 180 GB/chu kỳ
217 6KC90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6KC90?rf=EF8SHZ Hot, Data, Thoại & SMS                 540,000 180 Ngày 1GB/ ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 30 phút ngoại mạng…
218 12ME90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12ME90?rf=EF8SHZ Hot, Data, Thoại & SMS              1,080,000 360 Ngày Miễn phí 360 GB/chu kỳ + miễn phí cước cuộc gọi…
219 ME120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-ME120?rf=EF8SHZ Hot, Data, Thoại & SMS                 120,000 30 Ngày Miễn phí 1,5 GB/ngày + miễn phí cuộc gọi …
220 6MXH100 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6MXH100?rf=EF8SHZ  Data                 600,000 180 Ngày 180 Gb/ chu kỳ + Miễn phí truy cập Facebook, Youtube, Tiktok
221 3NC https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3NC?rf=EF8SHZ  Data, Thoại & SMS                 540,000 90 Ngày 800GB + Miễn phí cuộc gọi + …
222 BD https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-BD?rf=EF8SHZ  Data, Thoại & SMS                    10,000 1 Ngày 8GB/ngày + Miễn phí cuộc gọi + …
223 MFY https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MFY?rf=EF8SHZ  Data                 200,000 30 Ngày 200 GB + Miễn phí truy cập Facebook, YouTube cho thuê bao trưởng nhóm
224 12NA120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12NA120?rf=EF8SHZ Hot, Data              1,440,000 360 Ngày Miễn phí 240 GB/chu kỳ
225 F250 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-F250?rf=EF8SHZ  Data                 250,000 180 Ngày 18GB tốc độ cao
226 DP200 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-DP200?rf=EF8SHZ Hot, Data, Thoại & SMS                 200,000 60 Ngày 4GB + 200 phút nội mạng + 200 SMS nội mạng
227 DP100 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-DP100?rf=EF8SHZ Hot, Data, Thoại & SMS                 100,000 60 Ngày 2GB + 100 phút nội mạng + 100 SMS nội mạng
228 HD300 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HD300?rf=EF8SHZ Hot, Data                 300,000 30 Ngày 33GB tốc độ cao
229 MC99 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MC99?rf=EF8SHZ  Data, Thoại & SMS                    99,000 30 Ngày 2GB + Free phút gọi + …
230 D90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-D90?rf=EF8SHZ Hot, Data                    90,000 30 Ngày 30GB tốc độ cao
231 YC30 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-YC30?rf=EF8SHZ  Data                    99,000 30 Ngày 3GB tốc độ cao
232 HD119FIM https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HD119FIM?rf=EF8SHZ  Data                 119,000 30 Ngày 6GB + Free truy cập FIM+
233 DP300 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-DP300?rf=EF8SHZ Hot, Data, Thoại & SMS                 300,000 60 Ngày 6GB + 300 phút nội mạng + 300 SMS nội mạng
234 C390 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-C390?rf=EF8SHZ  Data, Thoại & SMS                 390,000 30 Ngày 60GB + Free phút gọi + …
235 F70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-F70?rf=EF8SHZ  Data                    70,000 30 Ngày 7GB tốc độ cao
236 24GIP https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-24GIP?rf=EF8SHZ  Data                 149,000 30 Ngày 60GB tốc độ cao
237 MFY399 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MFY399?rf=EF8SHZ Hot, Data, Thoại & SMS                 399,000 30 Ngày 20GB + 1040 phút gọi …
238 IPHN12 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-IPHN12?rf=EF8SHZ  Data                 300,000 180 Ngày 180GB tốc độ cao
239 MFY29T https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MFY29T?rf=EF8SHZ Hot, Data, Thoại & SMS                    29,000 30 Ngày 1.8GB + 100 phút gọi …
240 R1000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-R1000?rf=EF8SHZ  Thoại & SMS              1,000,000 7 Ngày 25 phút gọi đi + 25 phút nhận cuộc gọi + 60 SMS
241 RD1000 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-RD1000?rf=EF8SHZ  Data              1,000,000 7 Ngày 35MB tốc độ cao
242 F90N https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-F90N?rf=EF8SHZ Hot, Data                    90,000 30 Ngày 9GB tốc độ cao
243 EVIP1 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-EVIP1?rf=EF8SHZ  Data                 290,000 31 Ngày Không giới hạn dung lượng data tốc độ cao
244 ESIM990 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-ESIM990?rf=EF8SHZ  Data, Thoại & SMS                 990,000 31 Ngày Không giới hạn data tốc độ cao + Free gọi nội mạng dưới 20 phút….
245 FP10 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-FP10?rf=EF8SHZ  Data                    10,000 30 Ngày Không giới hạn dung lượng data tốc độ cao truy cập ứng dụng FPT Play
246 3VHBO https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3VHBO?rf=EF8SHZ  Data                 360,000 90 Ngày Miễn phí 90GB/chu kỳ + Miễn phí data truy cập Cliptv + 1 tài khoản xem HBO + …
247 12MT190 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MT190?rf=EF8SHZ  Data              2,280,000 360 Ngày 720 GB/chu kỳ + Miễn phí gọi nội mạng, data sử dụng MEET + …
248 3TK135 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3TK135?rf=EF8SHZ  Data                 405,000 90 Ngày 630 GB Data/chu kỳ
249 ME70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-ME70?rf=EF8SHZ Hot, Data                    70,000 30 Ngày Miễn phí 1GB/ngày.
250 24MFY https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-24MFY?rf=EF8SHZ  Data              4,800,000 720 Ngày 400 GB + Miễn phí truy cập Facebook, YouTube cho thuê bao trưởng nhóm
251 3ED70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3ED70?rf=EF8SHZ Hot, Data                 210,000 90 Ngày 90GB Data tốc độ cao+ Miễn phí 1 tài khoản MobiEdu
252 3CT70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3CT70?rf=EF8SHZ Hot, Data                 210,000 90 Ngày Miễn phí 90GB data tốc độ cao + Miễn phí data truy cập Ứng dụng ClipTV và Cliptv.vn +…
253 3CTS90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3CTS90?rf=EF8SHZ Hot, Data                 270,000 90 Ngày Miễn phí 90GB data tốc độ cao + Miễn phí data truy cập Ứng dụng ClipTV và Cliptv.vn +….
254 6CTS90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6CTS90?rf=EF8SHZ Hot, Data                 540,000 180 Ngày Miễn phí 180GB data tốc độ cao + Miễn phí data truy cập Ứng dụng ClipTV và Cliptv.vn +…
255 3CTS https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3CTS?rf=EF8SHZ  Data                 330,000 90 Ngày Miễn phí 90GB/chu kỳ + Miễn phí data truy cập Cliptv + …
256 12KC90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12KC90?rf=EF8SHZ Hot, Data, Thoại & SMS              1,080,000 360 Ngày 1GB/ ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 30 phút ngoại mạng…
257 TA90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-TA90?rf=EF8SHZ  Data                    90,000 30 Ngày 1 GB Data tốc độ cao/ngày + 01 tài khoản Tiếng Anh cơ bản trên hệ sinh thái mobiEdu
258 3BM https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3BM?rf=EF8SHZ  Data, Thoại & SMS                 540,000 90 Ngày 800GB + Miễn phí cuộc gọi + …
259 EM https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-EM?rf=EF8SHZ Hot, Data, Thoại & SMS                 180,000 30 Ngày 8GB/ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + …
260 TIK https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-TIK?rf=EF8SHZ  Data                    10,000 30 Ngày Không giới hạn dung lượng data truy cập truy cập TikTok
261 6NA120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6NA120?rf=EF8SHZ Hot, Data                 720,000 180 Ngày Miễn phí 120 GB/chu kỳ
262 AG70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-AG70?rf=EF8SHZ Hot, Data                    70,000 30 Ngày 30GB Data tốc độ cao+ Miễn phí 1 tài khoản MobiAgri
263 MXH150 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-MXH150?rf=EF8SHZ  Data, Thoại & SMS                 150,000 30 Ngày 45 GB/ chu kỳ + Miễn phí truy cập Facebook, Youtube, Tiktok + Miễn phí gọi nội mạng + …
264 6ME90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6ME90?rf=EF8SHZ Hot, Data, Thoại & SMS                 540,000 180 Ngày Miễn phí 180 GB/chu kỳ + miễn phí cước cuộc gọi…
265 DIP79 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-DIP79?rf=EF8SHZ  Data                    79,000 30 Ngày 8GB tốc độ cao
266 HD99NCT https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-HD99NCT?rf=EF8SHZ  Data                    99,000 30 Ngày 6GB + Free truy cập Nhạc của tui
267 F150 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-F150?rf=EF8SHZ  Data                 150,000 90 Ngày 9GB tốc độ cao
268 B3 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-B3?rf=EF8SHZ  Thoại & SMS                 500,000 30 Ngày 8 phút gọi đi + 8 phút nhận cuộc gọi + 20 SMS
269 EVIP12 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-EVIP12?rf=EF8SHZ  Data              3,480,000 372 Ngày Không giới hạn dung lượng data tốc độ cao
270 3MT190 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3MT190?rf=EF8SHZ  Data                 570,000 90 Ngày 180 GB/chu kỳ + Miễn phí gọi nội mạng, data sử dụng MEET + …
271 NCT10 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-NCT10?rf=EF8SHZ  Data                    10,000 30 Ngày Không giới hạn dung lượng data tốc độ cao truy cập ứng dụng NCT (nhaccuatui)
272 12MXH100 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MXH100?rf=EF8SHZ  Data              1,200,000 360 Ngày 360 GB/ chu kỳ + Miễn phí truy cập Facebook, Youtube, Tiktok
273 3ME70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3ME70?rf=EF8SHZ Hot, Data                 210,000 90 Ngày Miễn phí 90GB/chu kỳ.
274 12MXH150 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12MXH150?rf=EF8SHZ  Data, Thoại & SMS              1,800,000 360 Ngày 540 GB/ chu kỳ + Miễn phí truy cập Facebook, Youtube, Tiktok + Miễn phí gọi nội mạng + …
275 6MT160 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6MT160?rf=EF8SHZ  Data                 960,000 180 Ngày 360 GB/chu kỳ + Miễn phí data sử dụng MEET, Youtube, TikTok
276 6PT120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6PT120?rf=EF8SHZ Hot, Data                 720,000 180 Ngày Miễn phí 360GB /chu kì
277 3KC120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3KC120?rf=EF8SHZ  Data, Thoại & SMS                 360,000 90 Ngày Miễn phí 135 GB + cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 50 phút ngoại mạng…
278 3PT70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3PT70?rf=EF8SHZ Hot, Data                 210,000 90 Ngày Miễn phí 90 GB tốc độ cao/chu kỳ.
279 6CTS https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6CTS?rf=EF8SHZ  Data                 660,000 180 Ngày Miễn phí 180GB/chu kỳ + Miễn phí data truy cập Cliptv + …
280 6VHBO https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6VHBO?rf=EF8SHZ  Data                 720,000 180 Ngày Miễn phí 90GB/chu kỳ + Miễn phí data truy cập Cliptv + 1 tài khoản xem HBO + …
281 12PT70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12PT70?rf=EF8SHZ Hot, Data                 840,000 360 Ngày Miễn phí 360 GB tốc độ cao/chu kỳ.
282 6NA90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6NA90?rf=EF8SHZ Hot, Data                 540,000 180 Ngày Miễn phí 90 GB/chu kỳ
283 6MFY200 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6MFY200?rf=EF8SHZ  Data, Thoại & SMS              1,200,000 180 Ngày 100 GB + Miễn phí truy cập Facebook, YouTube cho thuê bao trưởng nhóm…
284 6KC150 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6KC150?rf=EF8SHZ  Data, Thoại & SMS                 900,000 180 Ngày Miễn phí 360GB+ Cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 80 phút ngoại mạng…
285 6ME120 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6ME120?rf=EF8SHZ Hot, Data, Thoại & SMS                 720,000 180 Ngày Miễn phí 270 GB/chu kỳ + miễn phí cuộc gọi …
286 TIK10 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-TIK10?rf=EF8SHZ  Data                    10,000 30 Ngày Không giới hạn dung lượng data tốc độ cao truy cập ứng dụng Tiktok
287 NCT85 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-NCT85?rf=EF8SHZ  Data                    85,000 30 Ngày 1 GB Data tốc độ cao/ngày + Miễn phí data truy cập nhaccuatui + Miễn phí tài khoản VIP Nhaccuatui
288 6NA70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6NA70?rf=EF8SHZ Hot, Data                 420,000 180 Ngày Miễn phí 10GB/chu kỳ
289 CM https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-CM?rf=EF8SHZ  Data, Thoại & SMS                 180,000 30 Ngày 8GB/ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + …
290 9MT100 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-9MT100?rf=EF8SHZ  Data                 900,000 270 Ngày 270 GB/chu kỳ + Miễn phí data sử dụng MEET
291 3EM https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-3EM?rf=EF8SHZ Hot, Data, Thoại & SMS                 540,000 90 Ngày 8GB/ngày + miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + …
292 YTB https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-YTB?rf=EF8SHZ  Data                    10,000 30 Ngày Không giới hạn dung lượng data truy cập truy cập YouTube
293 VIB https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-VIB?rf=EF8SHZ  Data                    10,000 30 Ngày Không giới hạn dung lượng data truy cập truy cập Viber
294 TK219 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-TK219?rf=EF8SHZ  Data, Thoại & SMS                 219,000 30 Ngày 270 GB Data/chu kỳ + Miễn phí thoại, truy cập Facebook, Youtube + …
295 12KC150 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12KC150?rf=EF8SHZ Hot, Data, Thoại & SMS              1,800,000 360 Ngày Miễn phí 720GB+ Cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 80 phút ngoại mạng…
296 KC150 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-KC150?rf=EF8SHZ Hot, Data, Thoại & SMS                 150,000 30 Ngày Miễn phí 60GB + Cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 80 phút ngoại mạng…
297 12ME70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-12ME70?rf=EF8SHZ Hot, Data                 840,000 360 Ngày Miễn phí 360 GB/ chu kỳ.
298 6CT70 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6CT70?rf=EF8SHZ Hot, Data                 420,000 180 Ngày Miễn phí 180GB data tốc độ cao + Miễn phí data truy cập Ứng dụng ClipTV và Cliptv.vn +…
299 6MXH90 https://congtacvien.mobifone.vn/goi-cuoc-uu-dai/chi-tiet-goi-cuoc-6MXH90?rf=EF8SHZ  Data                 540,000 180 Ngày 180 Gb/chu kỳ + Miễn phí truy cập Facebook, Youtube

RELATED ARTICLES

DANH SÁCH TẤT CẢ CÁC GÓI CƯỚC 4G DÀNH CHO THUÊ BAO MOBIFONE

Tên gói cước Link chia sẻ nhanh Giá cước (VNĐ) Chu kỳ Giới thiệu KC90 https://congtacvien.mobifone.vn/.../chi-tiet-goi-cuoc... 90,000 30 Ngày 1GB/ ngày + miễn phí cuộc...

Cách đăng ký 4G Mobifone – Các gói 4G Mobifone mới nhất

Các gói 4G Mobifone khuyến mãi mới nhất Gói TK135 135.000đ  DATA: 7 GB / ngày  Hạn: 30 ngày  Soạn: BV TK135 gửi 9084  ĐĂNG KÝ Chi tiết  Gói TK159 159.000đ  DATA: 6 GB / ngày  Miễn phí gọi nội mạng < 10"  100" liên mạng  Miễn phí Data: Youtube,...

5 GÓI CƯỚC MOBIFONE KHÁCH HÀNG NÀO CŨNG “MÊ”

5 GÓI CƯỚC MOBIFONE KHÁCH HÀNG NÀO CŨNG "MÊ" Gọi tên những gói cước "mê khỏi chê" bởi dung lượng data khủng cùng giá siêu...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

DANH SÁCH TẤT CẢ CÁC GÓI CƯỚC 4G DÀNH CHO THUÊ BAO MOBIFONE

Tên gói cước Link chia sẻ nhanh Giá cước (VNĐ) Chu kỳ Giới thiệu KC90 https://congtacvien.mobifone.vn/.../chi-tiet-goi-cuoc... 90,000 30 Ngày 1GB/ ngày + miễn phí cuộc...

Introducing iPhone 15 Pro | Apple

Introducing iPhone 15 Pro | Apple https://www.youtube.com/watch?v=xqyUdNxWazA The new iPhone 15 Pro and iPhone 15 Pro Max are ready for action. Built with aerospace-grade titanium for...

Cách đăng ký 4G Mobifone – Các gói 4G Mobifone mới nhất

Các gói 4G Mobifone khuyến mãi mới nhất Gói TK135 135.000đ  DATA: 7 GB / ngày  Hạn: 30 ngày  Soạn: BV TK135 gửi 9084  ĐĂNG KÝ Chi tiết  Gói TK159 159.000đ  DATA: 6 GB / ngày  Miễn phí gọi nội mạng < 10"  100" liên mạng  Miễn phí Data: Youtube,...

EDITOR PICKS

DANH SÁCH TẤT CẢ CÁC GÓI CƯỚC 4G DÀNH CHO THUÊ BAO MOBIFONE

Tên gói cước Link chia sẻ nhanh Giá cước (VNĐ) Chu kỳ Giới thiệu KC90 https://congtacvien.mobifone.vn/.../chi-tiet-goi-cuoc... 90,000 30 Ngày 1GB/ ngày + miễn phí cuộc...

Introducing iPhone 15 Pro | Apple

Introducing iPhone 15 Pro | Apple https://www.youtube.com/watch?v=xqyUdNxWazA The new iPhone 15 Pro and iPhone 15 Pro Max are ready for action. Built with aerospace-grade titanium for...

Cách đăng ký 4G Mobifone – Các gói 4G Mobifone mới nhất

Các gói 4G Mobifone khuyến mãi mới nhất Gói TK135 135.000đ  DATA: 7 GB / ngày  Hạn: 30 ngày  Soạn: BV TK135 gửi 9084  ĐĂNG KÝ Chi tiết  Gói TK159 159.000đ  DATA: 6 GB / ngày  Miễn phí gọi nội mạng < 10"  100" liên mạng  Miễn phí Data: Youtube,...

POPULAR POSTS

DANH SÁCH TẤT CẢ CÁC GÓI CƯỚC 4G DÀNH CHO THUÊ BAO MOBIFONE

Tên gói cước Link chia sẻ nhanh Giá cước (VNĐ) Chu kỳ Giới thiệu KC90 https://congtacvien.mobifone.vn/.../chi-tiet-goi-cuoc... 90,000 30 Ngày 1GB/ ngày + miễn phí cuộc...

Introducing iPhone 15 Pro | Apple

Introducing iPhone 15 Pro | Apple https://www.youtube.com/watch?v=xqyUdNxWazA The new iPhone 15 Pro and iPhone 15 Pro Max are ready for action. Built with aerospace-grade titanium for...

Cách đăng ký 4G Mobifone – Các gói 4G Mobifone mới nhất

Các gói 4G Mobifone khuyến mãi mới nhất Gói TK135 135.000đ  DATA: 7 GB / ngày  Hạn: 30 ngày  Soạn: BV TK135 gửi 9084  ĐĂNG KÝ Chi tiết  Gói TK159 159.000đ  DATA: 6 GB / ngày  Miễn phí gọi nội mạng < 10"  100" liên mạng  Miễn phí Data: Youtube,...

VỀ CHÚNG TÔI

Caocongnghe.com-Trang thông tin công nghệ và cuộc sống-hướng dẫn công nghệ,wiki,mẹo vặt,du lịch ,ẩm thực và nhiều thông tin thú vị khác mà bạn có thể sẽ thích.Hy vọng các bạn sẽ cảm thấy thú vị mỗi khi ghé thăm website này của chúng tôi.

Contact us: kenhcapnhatcongnghe@gmail.com

Theo dõi chúng tôi

© Caocongnghe.com-Alright reserver -2021