Home / CÓ GÌ HOT? / Giải trí / GIA CÁT LƯỢNG Và Những Trận Đấu Trí Cuối Cùng Với TƯ MÃ Ý | TAM QUỐC DIỄN NGHĨA | Phim567

GIA CÁT LƯỢNG Và Những Trận Đấu Trí Cuối Cùng Với TƯ MÃ Ý | TAM QUỐC DIỄN NGHĨA | Phim567

GIA CÁT LƯỢNG Và Những Trận Đấu Trí Cuối Cùng Với TƯ MÃ Ý | TAM QUỐC DIỄN NGHĨA | Phim567

🎗 Phim Hay : Tam Quốc Diễn Nghĩa
🎗 Trọn Bộ : https://bit.ly/33EWC40
🎗 Danh Sách Phim : https://bit.ly/2t4uFUY
🎗 NỘI DUNG : Phim kể về những năm tháng loạn lạc khi nhà Đông Hán sụp đổ thì Đổng Trác vùng lên thâu tóm quyền hành khiến quần hùng cát cứ phân chia Trung Quốc thành ba nước Ngụy – Thục – Ngô cho đến khi nhà Tấn thống nhất lại thành một.

Phim xoay quanh quá trình hình thành và phát triển theo thế chân vạc giữa ba nước với các nhân vật chủ đạo như Gia Cát Lượng, Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền, Chu Du, Tư Mã Ý… đan xen về những mâu thuẫn trong việc tranh giành ngôi thứ trong gia đình họ Tào; những rắc rối tính ái giữa Tào Phi, Tào Thực và nàng Chân Phi với những bất đồng chiến lược, những cuộc chiến tài trí giữa Gia Cát Lượng và Lưu Bị, giữa Chu Du và Tôn Quyền…


About caocongnghe

Check Also

Dù nghe bao nhiêu bản cover thì vẫn không sướng bằng nghe cha đẻ của nó thể hiện phải không các ông

Dù nghe bao nhiêu bản cover thì vẫn không sướng bằng nghe cha đẻ của …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *