Home / CÓ GÌ HOT? / Công nghệ / Giờ đây, robot có thể chạy trong rừng, nhảy qua chướng ngại vật và tự động điều hướng tòa nhà.

Giờ đây, robot có thể chạy trong rừng, nhảy qua chướng ngại vật và tự động điều hướng tòa nhà.

Giờ đây, robot có thể chạy trong rừng, nhảy qua chướng ngại vật và tự động điều hướng tòa nhà.