News-Cáo công nghệ

Nga phóng vệ tinh Arktika-M đầu tiên từ Baikonur

Nga phóng vệ tinh Arktika-M đầu tiên từ Baikonur

Exit mobile version