Ở Bihar, Ấn Độ, hàng trăm người dân địa phương đã tham gia vào các lễ kỷ niệm Nagpanchami hàng năm, liên quan đến nghi lễ thờ cúng rắn gần gũi.

Ở Bihar, Ấn Độ, hàng trăm người dân địa phương đã tham gia vào các lễ kỷ niệm Nagpanchami hàng năm, liên quan đến nghi lễ thờ cúng rắn gần gũi. Người dân địa phương cho rằng nọc độc của rắn độc có thể được loại bỏ bằng cách tụng thần chú tantra. Sau khi được diễu hành, những con rắn được thả trở lại rừng.
Theo Telegram t.me/rtvisual của chúng tôi

Leave a Reply

Your email address will not be published.