News-Cáo công nghệ

Tìm hiểu về khối quét mành trong bo mạch chủ của tivi CRT

1. Nhiệm vụ của khối quét mành .

Vỉ máy Monitor Samsung Synmaster

IC tạo dao động mành ( đồng thời là IC dao động dòng )

IC khuếch đại công suất 7 chân, gắn trên toả nhiệt .

  2 – Các bệnh thường gặp của khối quét mành

3 –  Sơ đồ nguyên lý tổng quát .


   Sơ đồ tổng quát khối quét mành sử
      dụng IC công suất nguồn đơn 24VHình dáng IC sử dụng nguồn đơn 24V      Khối quét mành sử dụng IC công
         suất nguồn kép 12V và -12V


Hình dáng IC sử dụng nguồn kép +12V và -12V                 Khối quét mành sử dụng IC công
                    suất nguồn kép 12V và 46VHình dáng IC sử dụng nguồn kép +12V và +46V

1 – Phân tích sơ đồ khối quét mành Monitor Samsung
      Synmaster 793DFX

     1.1 – Sơ đồ khối tổng quát

Sơ đồ khối tổng quát khối quét mành
 Monitor Samsung 793DFX

Sơ đồ mạch công suất mành máy Samsung 793DFX

IC công suất mành

    1.2  Phân tích sơ đồ chi tiết khối quét mành Samsung 793DFX

  a) Sơ đồ mạch dao động Mành ( & Dòng + Regu )

Bạn kích chuột vào sơ đồ để xem  rõ hơn

Sơ đồ khối dao động mành (gồm cả dao động dòng và Regu)

   b) Sơ đồ mạch khuếch đại công suất mành

Bạn kích chuột vào sơ đồ để xem  rõ hơn


  2 –  Phân tích sơ đồ khối quét mành Monitor  LG_T710PH

   2.1 – Sơ đồ khối tổng quát khối quét mành Monitor LG 710PH

       Sơ đồ khối quét mành Monitor LG 710PH

    2.2 Phân tích sơ đồ chi tiết của khối quét mành Monitor
          LG710PH

    a) Sơ đồ mạch dao động mành (bao gồm cả dao động dòng, regu)

Bạn kích chuột vào sơ đồ để xem chi tiết

 
     b) Sơ đồ mạch công suất mành Monitor LG710PH – chi tiết

Bạn kích chuột vào sơ đồ để xem chi tiết

Exit mobile version