Home / CÓ GÌ HOT? / Công nghệ / Tìm hiểu về QR Code

Tìm hiểu về QR Code

Ngày nay QR code ngày càng hiện diện nhiều hơn trong các phương thức thanh toán điện tử hoặc cài đặt phần mềm cho các thiết bị số như ip camera chăng hạn…..vậy QR code là gì có cấu trúc ra sao?

Cấu trúc của QR Code

Các khung lưới caro đen và trắng ở cái nhìn đầu tiên có vẻ giống như trò chơi đoán ô chữ được tạo ra random. Nhưng nếu bạn nhìn kĩ, có có 1 cấu trúc được xác định. Để các máy scan có thể nhận ra QR code, nó phải ở dạng hình vuông. Và một số thành phần dưới đây sẽ đảm bảo cho việc thông tin được đọc một cách chính xác.

Positioning markings – hướng đánh dấu

They indicate the direction in which the Code is printed. Chỉ ra hướng mà Code được in ra

Alignment markings – lề đánh dấu

Nếu QR code lớn, thành phần này giúp định hướng thông tin

Timing pattern – khung thời gian

Những dòng này giúp scanner xác định dộ lớn của ma trận dữ liệu (data)

Version information – Thông tin phiên bản

Chỉ ra version của QR code đang được sử dụng. Cho đến hiện tại có đến 40 phiên bản khác nhau của QR Code. Với mục đích marketing, phiên bản 1-7 thường được sử dụng.

Format information – Định dạng thông tin

Chứa đựng thông tin về khả năng chịu lỗi và khung data mask, giúp dễ dàng hơn cho việc scan Code

Data and error correction keys – Dữ liệu và key sửa lỗi

Thành phần này để lưu trữ dự liệu thực (dữ liệu muốn trích xuất)

Quiet zone – vùng biên

Vùng này khá quan trọng để các chương trình scan có thể phân biệt vùng QR Code với bên ngoài.

Điều gì xảy ra nếu QR bị hư hại

Để đảm bảo thông tin chứa trong QR Code có thể đọc được cả khi nó bị hư hại, dữ liệu (data keys) được lưu trữ 2 lần (duplication). Nhờ đó, đến 30% của dữ liệu Code có thể bị hủy mà không ảnh hưởng đến khả năng đọc của Code.

QR Code có thể lưu trữ gì

Có thể chứa đến 7089 số hoặc 4296 kí tự chữ, bao gồm cả dấu chấm câu và kí tự đặc biệt. Thông tin thêm vào QR Code càng nhiều, độ lớn và cấu trúc của QR Code càng trở nên phức tạp.

About caocongnghe

Check Also

Một mảng kinh doanh mới nổi do ảnh hưởng của dịch covid

Máy bay không…bay thì để làm gì? Nhiều hãng hàng không kẹt quá đã đành …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *