Máy tính

Các Phím tắt trong Excel

Mở khóa ngay bây giờ Nhiều người dùng nhận thấy việc sử dụng bàn phím ngoài với các phím tắt để Excel giúp họ làm việc hiệu quả hơn. Đối với những người dùng khuyết tật về vận động hoặc thị giác, sử dụng phím tắt có thể sẽ dễ …

Read More »
Translate »