khác

Australia và Papua New Guinea đồng ý đóng cửa một trung tâm giam giữ người xin tị nạn gây tranh cãi trên đảo Manus, nhưng không đưa ra một thời gian. Điều này để lại số phận của 800 người tị nạn được tổ chức trong trại không rõ ràng:

About the author

lbtmicr06

Leave a Comment