khác

Đây là hình ảnh một lần thử nghiệm động cơ tên lửa đẩy của tàu con thoi vũ trụ

About the author

lbtmicr06

Leave a Comment