khác

Đây là những hình ảnh về cuộc hành trình khám phá Bắc cực dẫn đầu bởi Anthony Fiala xuất phát từ Nauy năm 1903

About the author

lbtmicr06

Leave a Comment