khác

Bên trong một chiếc điện thoại có những gì nhỉ?

Tìm hiểu thế giới bên trong của một chiếc điện thoại lumia 730 của Microsoft như video đưới đây,ta sẽ phần nào hình dung được một chiếc điện thoại mà mình đang dùng sẽ gồm những gì nhé!

About the author

lbtmicr06

Leave a Comment