khác

Bộ chia tín hiệu truyền hình cable hoặc chia antena 1 đầu vào 8 đầu ra

Written by lbtmicr06

Đây là hình ảnh của một bộ chia tín hiệu truyền hình cable hoặc chia antena 1 đầu vào 8 đầu ra


1 bộ chia tín hiệu truyền hình cable hoặc chia antena 1 đầu vào 8 đầu ra

Tín hiệu đầu vào có thể là một đường tín hiệu truyền hình cable(sử dụng cable đồng trục) hoặc tín hiệu RF được dẫn từ một antena được kết nối vào ngõ vào IN

Đường tín hiệu vào IN

8 đầu ra OUT được dẫn đến các tivi ở các phòng riêng biệt nhau hoặc dẫn đến các đầu thu kỹ thuật số ở các phòng khác nhau nếu đầu vào là một đường tín hiệu RF từ một antena.

8 Đường tín hiệu đầu ra

Ứng dụng:

Chia 1 antena để 8 tivi có thể dùng chung một antena hoặc chia 1 đường tín hiệu truyền hình cable thành 8 đường tín hiệu truyền hình cable cho 8 tivi cùng xem.

Theo dõi và cập nhật các thông tin liên quan đến Kênh cập nhật công nghệ tại:

▸ Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCb-8VKmK1Vr5GIkrFhcoi1Q


▸ Fanpage:https://www.facebook.com/kcncnnews


▸ Twitter:https://www.twitter.com/goc2tech


▸ Google+:https://plus.google.com/103215892690498746826?hl=en


▸ Website:http://kenhcapnhatcongnghe.com

About the author

lbtmicr06

9 Comments

Leave a Comment