Cách xóa các biểu tượng file+icon không cần dùng đến trên màn hình Destop của máy tính chạy windows

Click chuột trái và bôi chọn lên các biểu tượng chương trình +file+icon cần xóa trên màn hình chính Destop của máy tính chạy windows ,sau đó nhấn giữ chuột trái lên các icon đã được bôi chọn đó kéo thả chúng vào thùng rác là có thể xóa được các biểu tượng file+chương trình+icon đó ra khỏi màn hính chính Destop của windows .

Ngoài ra có thể chọn nhiều biểu tượng file+icon bằng cách nhấn giữ phím CTRL trên bàn phím và click chuột trái lên các biểu tượng cần xóa để chọn các biểu tượng file+icon sau đó cũng kéo thả các biểu tượng đã được chọn đó vào thùng rác là có thể xóa được chúng ra khỏi màn hình Destop đấy các bạn nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *