Home / Khác / Có đồng nghiệp như vầy thì biết phải làm sao ?

Có đồng nghiệp như vầy thì biết phải làm sao ?

Nhiều khi thằng này cố gắng thằng kia giúp đỡ một cách quá nhiệt tình nhưng theo chiều ngược lại thế này đây.kkkk

About caocongnghe

Check Also

Nên xem để biết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *