khác

Hàng ngàn người đã tụ tập tại thủ đô Sanaa, thủ đô Yemen, vào thứ bảy để ăn mừng sự hình thành của một cơ quan quản liên minh mới và tố cáo các cuộc không kích của liên minh Ả-dẫn.

About the author

lbtmicr06

Leave a Comment