Hướng dẫn sửa chữa máy kích cá

Kích cá nguyên lý và sơ đồ


Hướng dẫn sửa máy kích cá,kiểm tra và thay thế sò/Instructions to fix fish injection machines

Hướng dẫn sửa máy kích cá bị nóng tiếng kêu nhỏ

Máy kích cá nên sử dụng dây Mayso hay điện trở sứ |so sánh độ mạnh giữa dây may so và điện trở sứ

hướng dẫn sửa kích cá điện tử cho a e mới làm nghề HNTV

Sửa kích cá điện tử, hướng dẩn sửa kích cá điện tử pan bệnh đơn giản

https://www.youtube.com/watch?v=4XM8-MokSFk

Hướng dẫn sửa kích cá Tiger không ra điện

https://www.youtube.com/watch?v=w0IPE7R3-IM

Sửa kích cá Tiger 26 fet lớn bị mất nguồn

https://www.youtube.com/watch?v=ELIVB1zGFP8

Sửa máy kích cá điện tử BS58000 không ra điện

https://www.youtube.com/watch?v=m-u8SeZ08Zw

Hướng dẫn sửa máy kích cá quạt có quay nhưng không có điện ra vợt

 Leave a Reply

Your email address will not be published.