Khi có lệnh, robot chuyển hộp này có thể đi đến bất kỳ đâu trong nhà kho.

KIỂM TRA ĐI! Robot đang đến cho tất cả các công việc – ngay cả những công việc trong thể thao chuyên nghiệp. Toyota đã chế tạo một robot có thể chơi bóng rổ. https://philadelphia.cbslocal.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published.