Thursday, August 5, 2021
Home Công nghệ Lần đầu tiên chia sẻ trên đường phố, chiếc xe buýt tự...

Lần đầu tiên chia sẻ trên đường phố, chiếc xe buýt tự lái này đang di chuyển.

Lần đầu tiên chia sẻ trên đường phố, chiếc xe buýt tự lái này đang di chuyển.
🔎 Tìm hiểu thêm về tương lai của xe tự hành: https://buff.ly/38xjIOq # GTGS21

RELATED ARTICLES

Một con rô-bốt vừa chạy được 5K, và giờ chúng tôi cảm thấy tồi tệ về bản thân.

Một con rô-bốt vừa chạy được 5K, và giờ chúng tôi cảm thấy tồi tệ về bản thân.

Video này có thể chỉ là 1 video vui vẻ,nhưng nội dung của nó cho thấy trình độ ứng dụng công nghệ của con...

Video này có thể chỉ là 1 video vui vẻ,nhưng nội dung của nó cho thấy trình độ ứng dụng công nghệ...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular