Lười thế là cùng!Haha

YouTuber Joseph Herscher (Joseph’s Machines) xây dựng những cỗ máy tinh xảo và vượt trội để giúp anh ta thực hiện các công việc hàng ngày.

2 Replies to “Lười thế là cùng!Haha”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *