Nguyên nhân nước thải chảy liên tục ở máy lọc nước

Hiện tượng nước thải chảy ra liên tục và không ngắt hầu như đều xảy ra với tất cả các máy lọc nước sau 1 thời gian dài sử dụng

Hiện nay mỗi gia đình hầu như đều sử dụng máy lọc nước, vì nhu cầu sử dụng máy lọc nước khác nhau nên tùy theo cách sử dụng mà người dùng có thể tự mình lựa chọn kiểu loại (mấy lõi lọc, loại máy lọc trực tiếp, loại có bình chứa…) nhưng mục đích chung vẫn là cải thiện nguồn nước để sử dụng được đảm bảo an toàn hơn.

Nước thải chảy liên tục

Nguyên nhân nước thải chảy liên tục

Hiện tượng nước thải chảy ra liên tục và không ngắt hầu như đều xảy ra với tất cả các máy lọc nước sau 1 thời gian dài sử dụng. Nguyên nhân của hiện tượng gồm 3 nguyên nhân chính:

Thứ nhất: Do van từ hoặc van cơ bị hỏng làm cho nước mở liên tục dẫn đến hiện tượng nước thải chảy ra liên tục và máy chạy liên tục (lưu ý: khi áp lực nước cấp cho máy lớn hơn 25 PSI thì van cơ không hoạt động).

Thứ hai: Do van 1 chiều của lõi RO hỏng, làm cho nước từ bình áp chảy ra và thoát qua đường nước thải. Khi đó cũng dẫn đến máy chạy liên tục.

Thứ ba: Lõi lọc RO tắc cũng làm cho nước thải chảy ra liên tục.

Cách khắc phục hiện tượng nước thải chảy ra nhiều

khi có hiện tượng nước thải chảy ra nhiều. Bạn hãy bình tĩnh và kiểm tra

Thứ nhất: Bạn có thể kiểm tra van từ bằng cách rút dây cấp nguồn cho van và thấy van khóa không có nước chảy ra còn khi cấp điện cho van thì có nước chảy ra. Ngược lại thì khi đó van từ của máy đã hỏng cần thay thế van mới

Thứ hai: Nguyên lý làm việc của van 1 chiều của lõi RO là cho nước chảy tinh khiến chảy ra từ lõi RO đến bình áp và không cho nước từ bình áp chảy ngược lên. Khi bạn kiểm tra bình thì thấy cả 2 đường của van chiều đều thong thì khi đó van đã hỏng cần thay thế.

Thứ ba: Lõi RO do sử dụng lâu ngày nên quá bẩn. Bạn nên dùng đồng hồ đo áp đo từ đường cấp cho lõi RO, khi đo áp được khoảng 4 kg thì do lõi RO hỏng cần phải được thay thế ngay.

Nguồn: https://dichvuthainguyen.com/sua-may-loc-nuoc/nguyen-nhan-nuoc-thai-chay-lien-tuc-o-may-loc-nuoc/

Leave a Reply

Your email address will not be published.