Home / Video / Nhờ có camera mà ta mới xem được những hình ảnh như vầy về động đất khắp nơi trên thế giới trong quá khứ

Nhờ có camera mà ta mới xem được những hình ảnh như vầy về động đất khắp nơi trên thế giới trong quá khứ

Những hình ảnh về động đất được camera ghi lại khắp nơi trên thế giới trong quá khứAbout le ba

Check Also

VN có không AE ?

VN có không AE ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *