khác

Robot, AI có thể quét sạch 7,3 triệu việc làm vào năm tài chính 2030

Written by lbtmicr06

Một robot hình người gia nhập đội ngũ nhân viên mới trong một lễ kỷ niệm ngày thành lập của ngân hàng FUKUI BANK vào 1-4(theo asahi shinbun).

Theo bộ tài chính Nhật Bản,Trí tuệ nhân tạo và robot có thể tước đoạt 7.350.000 người của công việc của con người tính đến năm tìa khóa 2030 nếu Nhật Bản không thành công ở thời điểm then chốt này để tái cấu trúc và cải cách thị trường lao động,

Các việc làm tổn thất ước tính được đưa vào khảo sát của Bộ về tác động về lao động của “cuộc cách mạng công nghiệp thứ tư”,các thông tin được đưa ra bởi AI và Bigdata.

About the author

lbtmicr06

Leave a Comment