Robot Peper-Robot giống người đầu tiên được cho là có thể hiểu được cảm xúc của con người

Đài Lo
an là thị trường nước ngoài đầu tiên bên ngoài Nhật Bản tiếp cận với Robot Peper-Robot giống người đầu tiên được cho là có thể hiểu được cảm xúc của con người

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *