Tuesday, August 3, 2021
Home Kiến thức điện máy Sơ đồ chân 1 số loại Cao áp thường gặp trên các...

Sơ đồ chân 1 số loại Cao áp thường gặp trên các dòng tivi CRT thông dụng

Sơ đồ chân 1 số loại Cao áp thường gặp:
01: Cao áp tivi Belco:
1= CSÒ, 2=B+, 3=190V, 4= MÁT, 5=11V, 6=16V,7=40V, 8=ABL, 9=TIM, 10=SANDCao áp 6174-8003:1= CSÒ, 2=185V, 3=B+, 4= MÁT, 5=16V, 6=NC,7=45V, 8=ABL, 10=AFC
02: Goldstar 154-177B:
1= CSÒ, 2=B+, 3=180V, 4= MÁT, 5=12V, 6=24V,7=40V, 8=ABL, 9=TIM, 10=AFC
03: Cao áp LG 6174V-6006E :
1= CSÒ, 2=185V, 3=B+, 4= MÁT, 5=-14V,6=+14V, 7=MÁT, 8=ABL, 9=TIM, 10= AFC
04: Cao áp LG 6174V-6006M :
1= CSÒ, 2=B+, 3=+14V, 4=-14V, 5=190V,6= MÁT, 7=MÁT, 8=NC, 9=ABL, 10=TIM
05: Cao áp LG 6174V-6006V :
1= CSÒ, 2=180V, 3=B+110, 4= MÁT,5=INNER, 6=26V, 7=-150V, 8=ABL, 9=TIM, 10=AFCCao áp LG 21FU6RG 06: BSC25-NO363 :
1=LÁI, 2=180V, 3=B+110,4=MÁT, 5=INNER, 6=26V, 7=NC, 8=ABL. 9=TIM, 10=AFC
07: Cao áp LG 21FU6RG BSC25-NO363 = Cao áp LG 6174V-6006VCao áp 6174Z-6040C :
1= CSÒ, 2=185V, 3=B+, 4= MÁT, 5=-14V,6=+14V, 7=MÁT, 8=ABL, 9=TIM, 10= AFC
08: Cao áp TQ BSC25-Z1001:
1=CSÒ, 2= B+, 3=NC, 4=AFC, 5= MÁT,6=TIM, 7=ABL, 8=LÁI, 9=LÁI.
09: Cao áp TQ BSC25-Z1003:
1=LÁI, 2=CSÒ, 3=LÁI, 4= B+, 5=LÁI,6=LÁI, 7=MÁT, 8=TIM, 9=ABL, 10=AFC
10: Cao áp TQ BSC25-N4006E:
1=LÁI, 2=CSÒ, 3=LÁI, 4= B+, 5=LÁI,6=LÁI, 7=MÁT, 8=TIM, 9=ABL, 10=190V
11: Cao áp SS FSV20A001:
1=16,5V, 2=24V, 3=TIM, 4=46V, 5=185V,6=MÁT, 7=NC, 8=ABL, 9=B+125V, 10=CSÒ
12: Cao áp SS FSV14A001:
1=16,5V, 2=24V, 3=TIM, 4=46V, 5=185V,6=MÁT, 7=NC, 8=ABL, 9=B+125V, 10=CSÒ
6006E & 6040C & 6002k
c, 180v, b+, gnd, -14, +14, gnd, abl, h+ afc
VTB 4004A & 2636S
C, b+, -14, +14, gnd, h+, afc, abl, bỏ, 180v
6006N
C, b+, -14, +14, 190v, bỏ, bỏ, bỏ, abl, h+
8003A
C, 180v,B+, gnd, 16v, bo, 45v, abl, h+, afc
Bsc25-n1616
C, b+, afc, gnd, h+, abl, bỏ, bỏ, bỏ
Bsc26-n2137 & bsc26-n2141 LG29IN
C, b+, -14, +14, 200v, gnd, inner, 28v, abl, h+
Bsc25-1010A
C, c, c, b+, c, c, gnd, h+, abl, 180v
Đa năng 21in
C110v, c130v, b+, 180v, gnd, -14, +14, +25, +45, abl, afc, h+
Sam sung 4001
C, b125+, abl, bỏ, gnd, 180, h+, 24v, bỏ, 16.5v
Toshiba 4125
C, b+, 180v, gnd, bỏ, 15v, 24v, abl, h+, afc
Deawoo-cp185f
C, b+, 45v, 16.5, bo, abl, gnd, 280, h+
LG 064P
C. 180v, b+, gnd, 16v, 24v, 40v, abl, h+, afc
LG29IN BSC25-N2138
C, b+, 14v, 15v, 200v, iner, 28v, abl, h+
Bsc21-2658s
180v, c, afc, b+, +12v, +25v, abl, gnd, bỏ, h+
LG 8005C
C, 180v, b , gnd, bỏ, 24v, gnd, abl, h , afc
Sam sung Bsc25-0217
C, bỏ, b+, bỏ, 180v, gnd, h+, +16.5v, -16.5v, abl
LG 6006M & 6006N
C, b+, +14v, -14v, 190v, gnd, bỏ, bỏ, abl, h+
TCL 0284C
180v, c, afc, b+, bỏ, 24v, abl, gnd, bỏ, h+
Bsc24-01N4017J
C, b+, +12, -14, gnd, h+, bo, abl, bo, 180v
BSC25-1579 *TCL
C, B+, 14-, 14+, BO, AFC, GND, ABL, 200, H+
154-194D
C, 180V, B+, GND, 16V,24V, 40V, ABL, H+, AFC
BELCO 25-02AW (T)
180v, c, afc, b+, 12v, 24v, abl, gnd, bo, h+
Ss 0217G
C, b+, bo, bo, 200v, gnd, h+, -16, +16 abl
0278z
C, bo, b+, +14, -14, bo, gnd, abl, h+, 180v
LG 1300Z & 6014
C, 180, b+, gnd, 12v, 16v, bo, abl, h, afc
TCL 24-26 & 2941
C, b, 14v, 16v, 45v, afc, gnd, abl, 200v, h
TCL 0278F
C, b, 180v, gnd, 45v, bo, 16v, abl, h, 12v
DNWO 1402
C, bo, 45v, b+, 16v, 23v, abl, gnd, 180v, h
02AN5
C, b, abl, bo, gnd, gnd, 180, 24v, h, afc, 16.5
20A001
C, b, abl, bo, gnd, 185, 46v h, 24v, 16v
Konica 931-17 & 25-611A
C, 180, b, gnd, afc, 16v, abl, h, bo, bo
375
C, 180, b, gnd, 16v, 24v, 40v, abl, h, afc
6870M & 0167E & 8008A
C, 180, b, gnd, bo, gnd, gnd, abl, h, afc
Ss17p2
C, b, abl, bo, gnd, 180, -16v, h, bo, +16v
8003A
C, 180, b, gnd, bo, 24v, gnd, abl, h, afc

AKARI / FUJITEC China
14″ BSC22 – 01N401
20″ BSC24 – 01N40TA
14″ BSC25 – 1194
20/21″ BSC25 – 4803T
14″ BSC22 – 2007 (B+125)
20″ BSC25-N0803A
COL_B+115V_NC_AFC_GND_H_ABL_NC
AKIRA
14″ JF0501 – 1901
21″ BSC23 – N0114
COL_B+115V_GND_185V_H_ABL_GND_16V_NC_24V
AKIRA Vert +14v dan -14v
21″ JF0501 – 19959
21″ BSC25 – 0235A
BSC25-4004A
BSC25-N 0103
BSC24-01N4004U
COL_B+115V_+14V_-14V_GND_H_AFC_ABL_NC_185V
AKIRA CT-29TK9Ae
JF0501-2202
Col_B+125v_Afc/Nc_-12v_+12v_Gnd_H_Abl_Gnd_180v
AKIRA Slim 29″
BSC29-N2477
Col_180v_B+130v_Gnd_Nc(14v)_25v_Nc(Gnd)_Abl_H_Inner
AKIRA / FUJITEC IC8893CPBNG…….
21″ BSC25 – 05N2135H
21″ BSC25 – N0379
21″ BSC25 – 3604V
COL_B+115V_NC_AFC_GND_H_ABL_180V
BSC22-68F03
BSC25-N0449
COL_B+115V_24v_AFC_GND_H_ABL_180V
ASATRON Slim
21″ BSC25-N1089D
Col_B+115v_+17v_Afc_Gnd_H_Abl_Nc_180v_-17v
AIWA 14/20″
84-L83-606-01
FTK 14B011
COL_B+115V_24V_GND_185V_H_ABL_GND_AFC_12V
DETRON
14″ 154 – 164F
20″ 154 – 165D
20″ JF0501-1212
24v_14v_B+115V_H_AFC_ABL_GND_185V_NC_COL
SHARP
14″ F0067PE
20″ F0069PE
COL_B+115V_24V_16V_NC_AFC_GND_H_185V_ABL
21″ F0147PE
COL_B+115V_GND_24V_12V_AFC_185V_GND_H_ABL
14″ F0193 / 21″F0194
Col_B+115V_GND_40V_12V_AFC_185V_GND_H_ABL
SHARP picollo
14″ BSC26 – 2631S / FA060 WJ – SA
21″ JF0501-32601 / FA071WJ – A
21″ BSC25-0232A / FA104WJZZ
COL_B+125V_GND_24V_12V_AFC_185V_GND_H_ABL
29″FA 100WJ/FA 116WJ
COL_B+125_GND_+14_-14_NC_180_GND_HT_ABL
GOLDSTAR / LG / AKARI / INTEL
154 – 177B
154 – 064P
6174 – 8004A (kadang 12V/16V gak ada)
6174Z – 6040X
MF6549
COL_185V_B+115V_GND_16V_24V_40V_ABL_H_AFC
6174Z – 6040C (LG Turbo Swing 21″)
Col _185v_B+115v_Gnd_-14v_+14v_Nc_Abl_Ht_Afc
154 -177E
COL_185V_B+90v_BOOST UP_25V_12V_GND_ABL_H_AFC
JVC AV20NX
21″ JF0501-3241 / QQ0189-001
COL_B+115_AFC_-12_+12_GND_HT_ABL_185_GND
JVC
21″ BSC25 – 0262
COL_B+115V_AFC_NC_24V_GND_H_ABL_185V_ GND
FUJITEC lama
BSC22 – 2314H
JF0501-1903
FCM14A032
KFS 60844
COL_B+115V_180V_16V_24V_H_GND_ABL_AFC_NC
HITACHI FUJIAN
BSC25 – 0820
Col_B+115_Nc_Nc_25v_12v_Abl_Ht_Gnd_180v
PANASONIC
TLF14695F/Alpha Gold
TLF 15610 F
TLF 15611 F
KFS60844
Col_B+_Gnd_PS sink -_25v_Ht_185v_Abl_Nc_PS sink+
20″ TLF 4N052
Col_B+115v_Nc_24v_H_180v_Gnd_Gnd (R2W 1 ohm)_16v_ABL
ZTF N82014B
Col_B+140v_Nc_+16v_Gnd_H_Gnd_ABL_-16v_ 180v
21″ G4GAM3F2
Col_B+90v_180v_Nc_Nc_Nc_Nc_Abl_Gnd_Ht
SANSUI
JF0501 -1206
JF0501-1204
COL_B+115V_185V_16V_24V_H_GND_ABL_AFC_NC
LG
20″: 6174 – 6006E
Col_185v_B+115V_Gnd_-14v_+14v_Gnd_ABL_H_AFC
21″ 6174V-6006H (Flat & Super Slim)
21″ BSC24-3366J (Super Slim)
COL_185V_B+115V_GND_Nc_24V_Nc_ABL_H_AFC
29″ 6174Z – 5003A
29″ BSC28 – N2334
Col_B+115v_+14v_-14v_200v_Gnd_Nc_28v_ABL_H
LG ultra Slim
21″ BSC25-N0363
29″ BSC26-N2138
Col_B+115V_+14V_-14V_200V(Video)_Gnd_Inner_26V_Abl_H
LG Super Slim
6174913002A
BSC24-3366J
COL_185V_B+115V_GND_Nc_24V_Nc_ABL_H_AFC
TOSHIBA
14″ TFB 4067 BD
21″ TFB 4125CH
21″ TFB 4213AG (Flat)
29″ TFB 4086A
COL_B+115V_185V_GND_NC_24V_12V_ABL_H_AFC
POLYTRON / DIGITEC
20″ FCM 20 B 061N
21″JF 0501 – 19577
21″ JF0501 – 19584
COL_B+115V_GND_NC_185V_H_NC_ABL_+12V_-12V
21″ JF0501-195913
21″ FTK-21R011UN
Col_B+115V_Gnd_185v_Nc_H_25v_Bcl_12v_Afc
POLYTRON lama
14″ FCK 14A006
20″ FCM2015H
20″ FTK21R002
NC_NC_GND_185V_16V_H_24V_ABL_B+115V_COL
SAMSUNG
FSV 14A004
FSV14A001
FSV20A001
16,5V_AFC_H_24/40V_180V_GND_NC_ABL_B+125V_COL
FOK14A001
FSV-14A004C
FSV-14A004H
FSA-38031M
FSA 173 B
AA26-002101A
+16,5V_24V_H_-16V,5_185V_GND_NC_ABL_B+125V_COL
14/21″ Flat
FOK14B001
Col_NC_B+123V_NC_200V_Gnd_H_-16,5V_+16,5V_ABL
TV China
BSC 25 Z 603F
BSC 25 – 4813A
BSC 25 – N1003A
BSC25 – N0608
TP1_COL_TP2_B+115v_TP3_TP4_GND_H_ABL_NC(180V)
BSC24-014001D
BSC25-N0321
BSC25-N1534
BSC25-N1634
BSC25-Z1003
BSC25-Z2705
BSC25-Z2706
BSC25-N0313
BSC25-F1125A
TP1_COL_TP2_B+115v_TP3_TP4_GND_H_ABL_AFCTV China
BSC 25 – 2004PR
COL_B+115v_NC_AFC_GND_H_ABL_NC_TP1_TP2
BSC24-01N4014K
BSC25-T1010A
T1_COL_T2_B+115v_T3_T4_GND_H_ABL_180V
SANYO
21″ L 40 B 15300 / L40B17100
JF0501-32639 (SANYO SLIM 21″)
COL _B+115V_NC_185V_AFC_NC_ABL_LOW B_H_GND
SANYO SLIM FLAT 29″ ( Tr Hor D2634 )
BSC26 – 2629S part no: 1LB4L40B07500
BSC26 – 2670S / 1LB4L40808000 (Flat)
Col_B+140v_Nc_Video 185v_Afc_Nc_Abl_Low B_H_Gnd
TCL
21″ BSC25 – 0299D
21″ BSC25 – 0273F
21″ JF0501-1914V1
BSC25 – 0231
21″ BSC25-0284C
BSC 66G (124-3810)
BSC25-0211
JF0501-1909A
JF0501-1214
185V_COL_AFC_B+115V_12V_24V_ABL_GND_NC_H
TV China
29″ BSC26 – 3606A
Col_B+115V_NC_AFC_GND_H_ABL_T1_T2_T3
TV China
29″ BSC28 – N2329
Col_TP2_B+115V_GND_185V_NC_NC_ABL_H_AFC
TV SAMSUNG
29″ FUH29A001 (B+ 135v)
SAMSUNG FLAT SLIM 29″ JF0501 – 91911 (FQH29A003) (B+125v)
21″ SLIM FQH21A004 / BSC25-0217G / AA26-00305A / FUH29A001B (S) (B+120/125V)
COL_NC_B+125V_NC_200V_GND_H_-16,5V_+16,5V_ABL
Konka
14″ BSC25-2023S
14″ BSC25 – 0106
21″ BSC25-2666S
20″ BSC25-0111
COL_185V_B+115V_GND_AFC_14V_ABL_H_NC_NC
21″ BSC25-0146
Col_185v_B+115_Gnd_Nc_Nc_Abl_Ht_Gnd_Afc
SONY
8-598-858-00
8-598-831-00
8-598-811
1-453-284-11
COL_B+_200V_H_GND_-13V_GND_+13V_NC_ABL
SONY Trinitron
29″ 1-439-423-32
H1_H2_180v_B+_Col_14V_Abl_Nc_26v_Nc_Gnd
RCA
14″ 6174Z – 8006A
B+110_Col_6.5V_Gnd H_H_Abl_-12V_Gnd_180v_+12v
PHILIPS
29″ JF0501 – 9185
BSC25 – N2319
BSC25 – N2911
Col_B+125v_180v_Afc_H_8v_12v_ABL_45v_Gnd
SANKEN
21″ BSC24-01N4004U
JF0501 – 19959
BSC25 – 0235A
BSC25-N 0103
Col_ B+115_+14V_-14V_Gnd_Ht_Afc_Abl_Nc_180v
Khusus merek Sharp
F0035/36/39/40
COL_B+_GND_26V_NC_AFC_210V_HT_ABL
F0042PE-M
15V_COL_24V_B+_ABL_AFC_GND_NC_180V_HT
F0063PE-M
F0067PE-M
COL_B+_24V_12V_NC_AFC_GND_HT_185V_ABL
F093PEN1-SA
COL_B+_GND_24v_16v_AFC_180v_GND_HT_ABL
F094
FA061 WJ-SA sharp 51X200
COL_B+(130V)_GND_24V_12V_AFC_185V_GND_HT_ABL
F0101 KM-SA 14R20
F0102 KM-SA 20R20B, 20R200, 51R200
COL_B+_GND_24V_16V_AFC_180V_GND_HT_ABL
F0122 PE-M 20Q250
COL_B+_24V_16V_NC_AFC_GND_HT_180V_ABL
F0147PE
F0149PE
COL_B+_GND_24V_16V_AFC_180V_GND_HT_ABL
F0193 PEN1-SA 14U15
F0194 PEN1-SA 20R200MKII, 51U200, 20W200, 20AG2-S
COL_B+115_GND_40V_16V_AFC_185V_GND_HT_ABL
F2037 PE-B 20AG2-S
COL_B+_GND_40V_16V_AFC_180V_GND_HT_ABL
FA011 WJ-B
COL_B+_GND_24V_16V_AFC_180V_NC_HT_ABL
FA060WJ-SA 14S20MKII
COL_B+_GND_NC_12V_(AFC/-12V)_185V_GND_HT_ABL
FA061WJ-SA
FA094
COL_(B+130V)_GND_24V_12V_AFC_185V_GND_HT_ABL
FA 113WJ-B 51DXF250E
COL_B+_GND_24V_NC_AFC_180V_GND_HT_ABL
FA 122WJ-B
COL_(B+130V)_GND_24V_NC_AFC_180V_GND_HT_ABL
JF0501-32601= FA132 Alexander 21PXF200
COL_B+_GND_24_NC_AFC_180_GND_HT_ABL
JF501-3261
COL_B+_GND_24_16_AFC_180_GND_HT_ABL
BSC 25-0216F= FA135= F0147 14V20D2
COL_B+_GND_24V_16V_AFC_180V_GND_HT_ABL
BSC 26-263
COL_B+_GND_24v_16v_AFC_180v_GND_HT_ABL

RELATED ARTICLES

Hướng dẫn thay 3 lõi lọc thô Máy lọc nước Kangaroo tại nhà • Điện máy XANH

Khi mua máy lọc nước, các nhà sản xuất thường khuyến cáo người dùng nên thay lõi lọc nước định kì. Việc...

Hướng dẫn sửa chữa nồi chiên không dầu

Hướng dẫn sửa chữa nồi chiên không dầu Sửa nồi chiên không dầu lỗi không vào điện đơn giản

Cách nhận biết nồi chảo thích hợp với bếp từ

Sử dụng nam châm Đặt một thỏi nam châm dưới đáy nồi, nếu chúng hút nhau thì nồi đó...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular