Tàu vũ trụ Juno của Nasa đã đáp thành công vào quỹ đạo của sao mộc đúng như dự kiến của các nhà khoa học

Sáng 5-7, thế giới khoa học có thêm một thành tựu rực rỡ mới đó là tàu vũ trụ Juno thành công đi vào quỹ đạo của Mộc Tinh giúp các nhà khoa học có cái nhìn rõ ràng hơn về hành
tinh này.Video mô phỏng xem ở đây


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *