Tháo một cái máy sấy tóc ra sửa lại dây nguồn bị sứt hở lớp vỏ nhựa

Cái máy sấy tóc này ,dây nguồn của nó đã bị hở vỏ nhựa bọc các dây dẫn nên cần phải tháo ra để sửa lại,dùng dây co nhiệt sẽ giúp che đi phần vỏ bị hở ra giúp sử dụng an toàn hơn

Thanks for your watching!

8 Replies to “Tháo một cái máy sấy tóc ra sửa lại dây nguồn bị sứt hở lớp vỏ nhựa”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *