Thế này mới gọi là quẩy này các thánh

Các chú vẫn còn xanh và non lắm,xem anh nhảy mẫu cho mà mở mang tầm mắt này.

One Reply to “Thế này mới gọi là quẩy này các thánh”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *