khác

Theo Đài thiên văn Nam Âu, giữa năm 1971 và 2002, nhiệt độ bề mặt của sao SAO 244567 tăng vọt gần 40 000 độ C

About the author

lbtmicr06

Leave a Comment