Thử nghiệm Chuyển hướng Tiểu hành tinh Đôi (DART)của Nasa-2022 có vẻ sẽ là một thử nghiệm thú vị

Vào năm 2022, sứ mệnh thử nghiệm phòng thủ hành tinh đầu tiên của chúng tôi, Thử nghiệm Chuyển hướng Tiểu hành tinh Đôi (DART), sẽ cố gắng thay đổi chuyển động của một mặt trăng nhỏ, Dimorphos, không gây ra mối đe dọa nào cho Trái đất. Cuộc biểu tình này do Phòng thí nghiệm Vật lý Ứng dụng JHU (APL) dẫn đầu, sẽ thử nghiệm một công nghệ làm lệch hướng tiểu hành tinh mới: www.nasa.gov/dart

Leave a Reply

Your email address will not be published.