Thursday, August 5, 2021
Home Công nghệ Vắt cam lấy điện? Đó là sự thật!

Vắt cam lấy điện? Đó là sự thật!

Vắt cam lấy điện? Đó là sự thật! Các đường phố của Seville đầy cam mà không ai muốn ăn, vì vậy thành phố đã tìm ra một cách thiên tài để đưa hàng triệu pound trái cây lãng phí vào sử dụng tốt! Phần tốt nhất? Sử dụng những thức ăn thừa này có thể tạo ra đủ năng lượng tái tạo để cung cấp năng lượng cho toàn bộ nhà máy lọc nước!

RELATED ARTICLES

Một con rô-bốt vừa chạy được 5K, và giờ chúng tôi cảm thấy tồi tệ về bản thân.

Một con rô-bốt vừa chạy được 5K, và giờ chúng tôi cảm thấy tồi tệ về bản thân.

Video này có thể chỉ là 1 video vui vẻ,nhưng nội dung của nó cho thấy trình độ ứng dụng công nghệ của con...

Video này có thể chỉ là 1 video vui vẻ,nhưng nội dung của nó cho thấy trình độ ứng dụng công nghệ...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular