Xây như ốp gạch, xem sướng con mắt :)

Ta còn phải học hỏi bọn Tây nhiều.Xem Tây nó xây nhà mà cứ tưởng họ đang sáng tạo nghệ thuật vậy nể quá đi!

Suýt nữa thì e TOANG đấy mấy bác chưa biết chặt gà :v

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *