Home / CÓ GÌ HOT? / Cuộc sống / Sự khác biệt giữa bất bình đẳng, bình đẳng, công bằng và công lý là gì?

Sự khác biệt giữa bất bình đẳng, bình đẳng, công bằng và công lý là gì?

Sự khác biệt giữa bất bình đẳng, bình đẳng, công bằng và công lý là gì? Tôi nghĩ những bức ảnh này mô tả nó rất đẹp …

https://www.linkedin.com/in/lauren-jauncey-gaicd-2911637
What is the difference between inequality, equality, equity and justice? I think these pics describe it beautifully…


About le ba

Check Also

Bám đuổi mục tiêu của bạn để không đi chệch hướng sự nghiệp

Một câu chuyện khá thú vị về xác định…………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *