Các nhà nghiên cứu đã tạo ra robot hình người tự trị đầu tiên với làn da nhân tạo toàn thân

Các nhà nghiên cứu đã tạo ra robot hình người tự trị đầu tiên với làn da nhân tạo toàn thân

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *