khác

Chính phủ New Zealand đã phát động một cuộc điều tra sau khi khoảng 3.000 người bị ốm từ sự ô nhiễm của một nguồn cung cấp nước trong khu vực:

About the author

lbtmicr06

Leave a Comment