Thursday, August 5, 2021
Home Công nghệ Có con robot diệt cỏ tự động trong trang trại thế này...

Có con robot diệt cỏ tự động trong trang trại thế này thì còn gì bằng,kkk

Robot này có thể tự động tìm và diệt cỏ dại và một ngày nào đó có thể giúp đàn gia súc.
RELATED ARTICLES

Một con rô-bốt vừa chạy được 5K, và giờ chúng tôi cảm thấy tồi tệ về bản thân.

Một con rô-bốt vừa chạy được 5K, và giờ chúng tôi cảm thấy tồi tệ về bản thân.

Video này có thể chỉ là 1 video vui vẻ,nhưng nội dung của nó cho thấy trình độ ứng dụng công nghệ của con...

Video này có thể chỉ là 1 video vui vẻ,nhưng nội dung của nó cho thấy trình độ ứng dụng công nghệ...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular