khác

Foxconn tiến hành thay thế 60000 công nhân bằng robots

Written by lbtmicr06

Foxconn, một nhà sản xuất chính các thiết bị cho Apple và Samsung, được cho là đã  sa thải 60.000 công nhân trong một nhà máy ở Trung Quốc và thay thế số nhân lực này hoàn toàn bằng robot.

Một hình ảnh trên truyền hình CCTV cho thấy rất nhiều robot xếp đội hình biểu diễn tiết mục nhảy múa trong dịp năm mới của Trung Quốc

Điều này đã cho thấy trí tuệ nhân tạo của con người đang góp phần làm thúc đẩy sự trỗi dậy của máy móc trong thế giới thực.Nếu trí tuệ nhân tạo được ứng dụng theo hướng tiêu cực thì ảnh hưởng của nó có thể sẽ rất khủng khiếp với con người chẳng khác gì diễn ra trong các bộ phim viễn tưởng cả.

Điểm tốt của robot là sẽ giúp giải phóng sức lao động cho con người giúp làm ra các sán phẩm có độ chính xác cao hơn và sản lượng nhiều hơn, nhưng điểm tiêu cực của nó lại là cướp đi công việc của con người dẫn đến tính trạng thất nghiệp,phân hóa giàu nghèo một cách nhanh chóng.

About the author

lbtmicr06

Leave a Comment