Hill Helicopters

Hill Helicopters cho biết họ có hơn 200 đơn đặt hàng cho máy bay trực thăng HX50 sạch sẽ và đang trên đường bay chiếc đầu tiên trong số 3 nguyên mẫu vào năm tới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *