Hướng dẫn sử dụng plugin WP User Front End để tạo trang cho phép người dùng gửi bài viết của họ lên website wordpress của bạn

Cài đặt và kích hoạt plugin WP User Front End

Trên Dashboard quản trị website của bạn truy cập vào mục Plugin-Add new

Nhập vào ô tìm kiếm plugin tên là “WP User Frontend”

Click vào nút lệnh “Install” để cài đặt plugin này lên website của bạn.

Sau khi đã cài đặt plugin thành công,click vào nút lệnh “active” để kích hoạt nó.

Ngay sau khi click vào nút “active” trang cài đặt các thông số liên quan của plugin này mở ra,click vào nút lệnh “Let’s Go” để bắt đầu việc cài đặt các tham số bên trong plugin này.

Click “Let’s Go”
Có thể tick chọn vào các ô chọn hoặc không rồi click “continue”

Trang cài đặt cơ bản liên quan đến plugin này mở ra cho phép chúng ta tác động 1 số thay đổi trong các tham số của plugin này để điều chỉnh sao cho plugin nó hoạt động theo ý muốn lựa chọn của người sử dụng.

Cài đặt các tham số bên trong plugin WP User Front End

Do mục đích sử dụng plugin này của tôi chỉ dừng lại ở mức là tạo ra một trang có tiêu đề là “Gửi bài lên web” và bên trong có 1 form cho phép người sử dụng có thể -Nhập tiêu đề bài viết+ Nhập nội dung bài viết+Nhập hình ảnh vào trong bài viết rồi gửi lên trên trang web của tôi nên tôi sẽ cài đặt để có 1 trang đăng bài trong đó có form nhập tiêu đề bài đăng và nội dung bài đăng,1 nút “submit” để người đăng gửi bài viết đó cho tôi.Tôi sẽ thiết lập để bài đăng đó được lưu vào 1 categories là “khác” trên website của tôi,đồng thời đặt trang “pending”-“chờ duyêt” để tôi có thể duyêt qua nội dung của bài viết đó trước khi thực sự đăng nó lên website của tôi.

Các bước thực hiện.

Thực hiện theo các hình ảnh chỉ dẫn bên dưới đây:Quay lại Dashboard ,tìm đến các mục được khoanh đỏ như trong hình dưới đây để cài đặt trạng thái pending cho bài đăng của người muốn gửi bài lên web


Cài đặt trạng thái bài đăng sẽ là “pending review” và category mặc định là 1 category nào đó trên website của bạn ví dụ tôi sẽ gán tất cả các bài viết của khách sẽ lưu vào mục “khác” trên website của tôi nhé

Cuối cùng thì nhấn nút “save form” để lưu form đó lại.

Tạo trang có tiêu đề “Gửi bài lên web” ,bổ sung nó vào topmenu,nhúng shortcode của form đăng bài lấy từ plugin này cho vào trang rồi xuất bản.

Copy shortcode trong sample form như hình dưới đây

Trên Dashboar tạo 1 trang mới và dán mã shortcode vừa copy ở trên rồi lưu lại để có 1 trang mà trong đó có form đăng bài cho phép người dùng đăng bài viết của họ lên.

Cuối cùng bổ sung trang đó vào top menu trên trang web của bạn

Lời kết

Bằng cách như vậy là bạn đã có thể thêm được 1 trang có form cho phép người sử dụng đăng bài lên website của bạn,bạn sẽ duyệt bài đăng đó trước khi đăng.

Chúc các bạn thử nghiệm thành công!

7 Replies to “Hướng dẫn sử dụng plugin WP User Front End để tạo trang cho phép người dùng gửi bài viết của họ lên website wordpress của bạn”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *