Công nghệ Cuộc sống

Kiểu nhà đã được thực nghiệm nhiều lần và sẽ sớm đưa vào sử dụng ở Nhật.

Written by ba le

Nước lên đến đâu nhà nổi đến đó,ý tưởng khá hay ho nè.
About the author

ba le

Leave a Comment