Những chú chim robot này, mỗi con nhẹ hơn một quả bóng gôn, có thể bay tự động theo đàn trong tối đa bảy phút.

Những chú chim robot này, mỗi con nhẹ hơn một quả bóng gôn, có thể bay tự động theo đàn trong tối đa bảy phút.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *