Những thành phố thông minh trên thế giới

Trước sự phát triển của công nghệ và nhu cầu trong cuộc sống, những thành phố thông minh với sự kết nối của nhiều loại hình dịch vụ đang trở thành xu thế tất yêu của tương lai.
Nguồn:Tiêu điểm: Thành phố thông minh | VTV24

Tiêu điểm: Thành phố thông minh

Thành phố tương lai, Thành phố thông minh

https://www.youtube.com/watch?v=HVNqJL3xOnA

TechWiki: Thành phố thông minh là gì?

Việt Nam Hội Nhập: Thành Phố Thông Minh Và Sự Tác Động Của Cuộc Cách Mạng 4.0 | NETVIET TV

https://www.youtube.com/watch?v=GqRqzGmoaGU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *