Những ý tưởng và ý tưởng tương lai kỳ diệu và kỳ quái …

Chắc những ý tưởng kỳ quái này chỉ có thể có ở trong phim mà thôi,khá là hay ho.

Đường băng cao vút cho máy bay cất cánh
Còn đây là đường băng vòng cung để máy bay hạ cánh-quá là ảo diệu

Đúng là những ý tưởng chất như nước cất vậy,kkk

Leave a Reply

Your email address will not be published.