Nông thôn Nhật Bản “hiện đại” tới mức độ nào?

Nhắc đến Nhật Bản là nhắc đến một đất nước có nền công nghệ sản xuất cực kỳ phát triển,ngay cả nền nông nghiệp của đất nước này cũng có trình độ tự động hóa và trình độ quản lý cũng ở mức rất cao vượt trội hơn hẳn rất nhiều nước trên thế giới và thực sự rất đáng để các nước khác học hỏi và làm theo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *