Thursday, August 5, 2021
Home Công nghệ Thái Lan sắp hoàn thành một trong những trang trại năng lượng...

Thái Lan sắp hoàn thành một trong những trang trại năng lượng mặt trời nổi lớn nhất thế giới.

Thái Lan sắp hoàn thành một trong những trang trại năng lượng mặt trời nổi lớn nhất thế giới. Lớn như thế nào? Có kích thước tương đương 230 sân bóng đá.

RELATED ARTICLES

Một con rô-bốt vừa chạy được 5K, và giờ chúng tôi cảm thấy tồi tệ về bản thân.

Một con rô-bốt vừa chạy được 5K, và giờ chúng tôi cảm thấy tồi tệ về bản thân.

Video này có thể chỉ là 1 video vui vẻ,nhưng nội dung của nó cho thấy trình độ ứng dụng công nghệ của con...

Video này có thể chỉ là 1 video vui vẻ,nhưng nội dung của nó cho thấy trình độ ứng dụng công nghệ...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular