Thiết lập khu vực chơi

Thiết lập khu vực chơi
Đã kiểm tra với phiên bản: 5
– –
Khó khăn: Người mới bắt đầu
Thiết lập khu vực chơi.

Vì vậy, hãy thiết lập sân chơi của chúng tôi.

00:04 – 00:07
Sân chơi cho trò chơi của chúng tôi sẽ rất đơn giản.

00:07 – 00:09
Chúng tôi sẽ đặt các bức tường xung quanh các cạnh

00:09 – 00:11
để giữ cho đối tượng trò chơi của chúng ta không bị rơi

00:11 – 00:14
và chúng tôi sẽ tạo và đặt một bộ sưu tập

00:14 – 00:16
các đối tượng để người chơi của chúng tôi nhận.

00:16 – 00:19
Trước tiên, hãy tạo một đối tượng trò chơi mới

00:19 – 00:21
và đổi tên thành Walls.

00:21 – 00:24
Đây sẽ là một đối tượng trò chơi cha mẹ tổ chức

00:24 – 00:25
cho các đối tượng trên tường của chúng ta.

00:26 – 00:28
Đặt lại đối tượng trò chơi này thành nguồn gốc.

01:11 – 01:13
Bây giờ chúng tôi sẽ xây dựng bức tường của chúng tôi.

01:13 – 01:15
Hãy bắt đầu bằng cách tạo một khối lập phương mới

01:15 – 01:17
là bức tường đầu tiên của chúng tôi.

01:19 – 01:21
Đổi tên bức tường phía Tây này.

01:22 – 01:24
Đặt lại đối tượng trò chơi này thành nguồn gốc.

01:25 – 01:29
Bây giờ cha mẹ West Wall để đối tượng trò chơi Walls của chúng tôi.

01:31 – 01:33
Hãy tập trung máy ảnh Chế độ xem cảnh của chúng tôi

01:33 – 01:34
đối tượng Wall của chúng ta.

01:35 – 01:37
Chúng ta có thể làm điều này bằng cách gõ phím F

01:37 – 01:39
trong khi con trỏ ở trên chế độ xem Cảnh

01:40 – 01:43
hoặc bằng cách chọn Edit – Frame Selected.

01:46 – 01:48
Chúng ta cần phải thay đổi kích thước của khối lập phương để phù hợp

01:48 – 01:50
một bên của khu vui chơi của chúng tôi.

01:51 – 01:56
Thay đổi thang đo biến đổi của khối lập phương X, Y và Z thành

01:56 – 02:01
0,5 cho mỏng, 2 cho cao và 20,5 cho dài.

02:02 – 02:04
Bây giờ chúng ta có thể đơn giản đẩy bức tường vào vị trí

02:04 – 02:05
sử dụng công cụ Dịch

02:06 – 02:09
hoặc chúng ta có thể nhập một giá trị vào thành phần biến đổi.

02:09 – 02:11
Trong trường hợp này chúng ta có thể thiết lập biến đổi

02:11 – 02:14
vị trí giá trị X đến -10.

02:15 – 02:18
Điều này đặt bức tường gọn gàng đến rìa của khu vực chơi của chúng tôi.

02:19 – 02:21
Để tạo ra bức tường kế tiếp, chúng ta có thể

02:21 – 02:23
bắt đầu với một khối lập phương mới khác,

02:23 – 02:25
nhưng sau đó chúng tôi phải giải quyết vấn đề này

02:25 – 02:27
khối lập phương mới trước khi chúng tôi đặt nó.

02:27 – 02:31
Bức tường phía Tây hiện tại của chúng tôi đã có kích thước hoàn hảo.

02:31 – 02:35
Vì vậy, hãy nhân đôi đối tượng trò chơi West Wall.

02:35 – 02:37
Hãy đổi tên nó thành East Wall.

02:39 – 02:41
Để đặt tường chỉ cần xóa dấu âm

02:41 – 02:44
và nó xuất hiện ở phía đông khu vực trò chơi của chúng tôi.

02:45 – 02:47
Bây giờ chúng ta hãy nhân đôi bức tường phía đông

02:50 – 02:52
và gọi nó là North Wall.

02:54 – 02:56
Đặt lại vị trí X sao cho bức tường phía bắc

02:56 – 02:58
nằm ở trung tâm của khu vui chơi.

02:58 – 03:00
Bây giờ chúng ta có hai lựa chọn.

03:00 – 03:03
Chúng ta có thể xoay tường 90 độ,

03:03 – 03:05
hoặc, vì đây là một hình khối,

03:05 – 03:12
chúng ta có thể rescale tường thành 20.5 trong X và 0.5 trong Z.

03:12 – 03:14
Bây giờ nó được chia tỷ lệ chính xác cho hướng của nó

03:14 – 03:16
như bức tường phía bắc.

03:17 – 03:19
Chúng ta có thể kéo bức tường vào vị trí,

03:19 – 03:21
hoặc chúng ta chỉ có thể sử dụng giá trị của 10

03:21 – 03:24
trong trường Z của vị trí biến đổi để đặt nó.

03:25 – 03:28
Bức tường phía Bắc trùng lặp và gọi nó là South Wall,

03:29 – 03:32
và -10 trong trục Z bật lên.

03:33 – 03:35
Nhập chế độ chơi và kiểm tra.

03:38 – 03:42
Tuyệt vời, các bức tường hoạt động tốt.

03:42 – 03:44
Hãy nhớ kiểm tra sớm và kiểm tra thường xuyên,

03:44 – 03:45
đừng chờ đợi để kiểm tra.

03:46 – 03:48
Hãy thoát khỏi chế độ chơi.

03:50 – 03:52
Hãy tô sáng đối tượng trò chơi Player

03:52 – 03:54
và đặt trình chỉnh sửa thành chế độ cục bộ,

03:54 – 03:55
và thử lại.

03:56 – 03:58
Lưu ý cách trong chế độ cục bộ, chúng ta có thể thấy biến đổi xoay.

04:03 – 04:05
Hãy thoát khỏi chế độ chơi.

04:06 – 04:09
Trong tập tiếp theo, chúng tôi sẽ tạo

04:09 – 04:11
đối tượng pickup của chúng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *