khác

Tìm hiểu hệ thống Biogas

Written by lbtmicr06

Biogas là hệ thống sử dụng quá trình phân hủy các chất thải hữu cơ của gia súc ,gia cầm như bò,gà,lơn,để tạo ra khí gas sinh học có thể cháy và sinh nhiệt có thể sử dụng vào quá trình đun nấu sau khi được xử lý qua một số bước nhất định.Đó là một trong những công nghệ sinh học rất phù hợp với các hộ gia đình ở nông thôn nơi có các mô hình chăn nuôi phát triển.

Hệ thống này giúp giảm chi phí mua các nguyên vật liệu đun nấu,giúp bảo vệ môi trường sống được sạch đẹp hơn.

About the author

lbtmicr06

1 Comment

Leave a Comment